Vaccinmot Covid-19 när jag får PrEP?

Vaccinmot Covid-19 när jag får PrEP?

Har funderat. Hur fungera det att ta vaccin mot covid-19 när man tar PrEP? Några speciella biverkningar, påverkningar eller annat man bör tänka på i samband med vaccinet?

Svar

Det finns inga biverkningar eller andra speciella förhållningsregler redovisade för de som kommer att vaccinera sig mot Covid-19 och som samtidigt tar PrEP (Truvada). Däremot kan den stora belastningen på sjukvården göra det svårt att upprätthålla de regelbundna återbesök som är viktiga för alla som får PrEP. Kontakta din behandlande läkare för mer information.

När vaccin mot Covid-19 blir allmänt tillgängligt är det bra att upplysa din vaccinatör om ditt hälsotillstånd och de läkemedel som du tar.