Varför måste jag ha riskbeteende för att få PrEP?

Varför måste jag ha riskbeteende för att få PrEP?

Varför måste jag uppvisa riskbeteende för att komma ifråga för PrEP?

 

 

Svar

Förskrivning av PrEP (Truvada) är för samhället förenat med kostnader för läkemedel och för återkommande provtagningar och läkarbesök. Inga läkemedel skrivs ut av läkare utan att konstatera ett behov. PrEP (Truvada) skrivs ut av i förebyggande syfte för att förhindra överföring av hiv.

De riktlinjer som läkare följer för att bedöma behovet av PrEP har tagits fram av referensgruppen för antiviral terapi och de har redovisats tillsammans med annan kunskap av Folkhälsomyndigheten.

Riktlinjerna säger att PrEP bör erbjudas personer med kraftigt ökad risk, främst män som har sex med män (MSM), med nyligen genomgången infektion av syfilis, rektal gonorré eller rektal klamydia, med ökat sexuellt risktagande i form av oskyddat analsex med nya partner, som gör sexresor till platser med högre hivprevalens och som använder narkotika i samband med sex. Även andra personer kan vara aktuella för PrEP efter en individuell bedömning.