Viktig information från Venhälsan i Stockholm

Viktig information från Venhälsan i Stockholm

Läs viktig information från Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. Klicka på ”SVAR”.

Svar

Bo Hejdeman, överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, berättar för Sentry.nu att på grund av den pressade situationen som har uppstått på grund av coronautbrottet, tvingas Venhälsan minska sin ordinarie verksamhet.

Personal som idag arbetar på mottagningen måste hjälpa till på andra avdelningar på sjukhuset för att vårda inneliggande patienter och eftersom det finns risk att personer som bär på coronavirus besöker sjukhuset och en mottagning som besöks av patienter med nedsatt immunförsvar tvingas Venhälsan utfärda restriktioner.

Därför kommer Venhälsan att nu göra paus med att starta nya PrEP-benahdlingar, stänga tidbokningen på internet för provtagning samt skjuta på provtagning och återbesök för hivpatienter med stabila värden.

Hejdeman poängterar att detta naturligtvis inte är något man applåderar och han förstår att det kan väcka missnöje hos enskilda personer men sjukvården befinner sig nu i ett nödläge och måste mobilisera för det som kan liknas vid ett krig; denna gång mot ett virus som riskerar att snabbt slå ut flera vitala funktioner i samhället och i princip riskera livet på personer med sämre förutsättningar att klara av denna typ av infektion.

Venhälsan kommer att fortsatt prioritera patienter med symptom, som är kontaktspårade samt som har anamnes på uttalad risk för sexuellt överförbara infektioner (STI). Andra får vänta.

Det är nu viktigare än någonsin att vara försiktig för att inte drabbas av hiv eller någon annan STI men det är naturligtvis också viktigt att inte utsätta sig för risk att drabbas av coronaviruset. Vi måste alla göra allt vi kan för att få stopp på denna pandemi.