Visar ett provsvar hur jag har haft sex?

Visar ett provsvar hur jag har haft sex?

Vid test av könssjukdomar tar man ju urinprov eller topsning av penis. Ser man på provet om man enbart har haft oral eller analsex om man har en könssjukdom?

Svar

Prov för att upptäcka en könssjukdom tas främst genom blodprov eller topsning i svalg, urinrör och ändtarm. Vissa könssjukdomar går att konstatera också visuellt. Man letar bl.a. efter bakterier, virus eller de antikroppar i blodet som kroppens immunförsvar bildar efter kontakt med ett virus.

Provsvaret i sig visar inte vilken sexuell praktik som du har haft men den ”lokal” (plats på din kropp) som en bakterie hittas antyder naturligtvis detta. Olika provrör används beroende på vilken ”lokal” provet tas i och den vägen går det att spåra vilken "lokal" provet är taget i. Det är dock inte sannolikt att du behöver visa provsvaret för någon annan än din behandlande läkare och det redovisas inte heller vid en eventuell smittspårning.

Det är mycket viktigt att själv se till att den som tar dina prover gör det i alla ”lokaler”, dvs. svalg, urinrör och ändtarm. Inte bara i urinrör.