Fyra gånger högre risk att få hiv vid chemsex

25 september, 2020

En ny amerikansk studie konstaterar att den största riskfaktorn för homosexuella män att få hiv är om de regelbundet använder crystal meth (kristalliserat metamfetamin) vid s.k. chemsex. Drogen upplevs öka den sexuella lusten och därmed också risktagandet.

Studien publicerades nyligen i JAIDS (Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes) och omfattade 4 786 homo- och bisexuella män mellan 16 och 49 år i USA som inte fick PrEP. Alla hittades via olika populära dejtingappar och testades för hiv från början och därefter var tredje månad.

Studien konstaterade att 2,5 % (115 personer) av dem testade positivt för hiv under studiens 12 månader. 14 % av alla tillfrågade uppgav att de använde crystal meth och tre fjärdedelar av dessa män rapporterade att de använde drogen regelbundet. De som brukade drogen regelbundet stod för en tredjedel av de som fick hiv (41 av 115 personer).

Med andra ord var de som använde crystal meth fyra gånger mer benägna att drabbas av hiv än de som inte använde drogen.

– Metamfetamin ökar hivrisken genom att öka den sexuella lusten samtidigt som hämningarna minskar, säger författarna.

– Våra resultat lyfter fram behovet av att ta itu med metamfetaminanvändning och alla sammanhängande risker bland sexuella minoriteter och könsminoriteter. Det kan hjälpa till att stoppa hivepidemin.

Crystal meth, en del av amfetaminfamiljen, gör att användaren känner sig väldigt vaken, alert, hög och glad. Det gör att du känner dig väldigt sexuellt upphetsad. Andra namn för drogen kan vara ”is” och ”Tina”. Eftersom effekten kan fortgå länge kan du också glömma att ta förebyggande hivbehandling PrEP (Pre Expositions Profylax). Du kan också under långa perioder gå utan att äta eller sova.

Författarna säger också att om människor uppger att de använda crystal meth, bör de informeras om metoder för att minska risker och skador.

Studien bekräftar behovet av mer stöd

– Vår erfarenhet visar att konsekvent användning av kondom kan vara svår och till och med sällsynt för människor under påverkan av metamfetamin, säger David Stuart vid hälsokliniken Dean Street 56 i London.

Stuart berättar att met-användande hivpositiva män som får antivirala läkemedel och hivnegativa män som tar PrEP tar sina läkemedel bättre när de får rätt stöd. Detta förhindrar överföring av hiv.

– De här resultaten är mycket viktiga för att slå fast  att homo-, bi- och queermän som använder metamfetamin förtjänar medvetenhet om och enkel tillgång till PrEP och andra hivförebyggande läkemedel och strategier, såväl som skräddarsydd hjälp mot drogmissbruket.

Läs mer om hiv och PrEP HÄR.

[email protected]