Gamla hjältars pris 2021 till Steve Sjöquist

12 augusti, 2021

RFSL Stockholm har delat ut årets Gamla hjältars pris till Steve Sjöquist.

Gamla hjältars pris tilldelas en person som har gjort viktiga insatser för vårt hbtqi-community. Priset finns till för att minnas vår svenska hbtqi-historia, för att hylla personer som varit före sin tid och som genom sitt arbete både berört och inspirerat sin och kommande generationer.

Steve Sjöquist

RFSL Stockholm tackar med Gamla hjältars pris Steve för ett mångårigt engagemang i hiv-frågor. Steve var en aktiv volontär på Noaks Ark och jobbade mycket med utbildning. Under många år arbetade Steve för Sveriges Förenade Studentkårer med projektet Kunskap, Känsla Förnuft på landets studentkårer. Steve har skrivit flera böcker och varit en flitig föreläsare både i Sverige och utomlands.