Hälften av oss är duktiga på att använda kondom

24 januari, 2016

Du kanske är en av de 2 373 män på Qruiser som har haft sex med andra män och som svarat på MSM-enkäten 2013 som Folkhälsomyndigheten står bakom. Resultatet är viktig statistik som förhoppningsvis kommer att förbättra vår sjukvård. Kunskapen är också viktig för att utforma framtidens information om sexuellt överförda infektioner (STI) och effektiv prevention. I en serie artiklar kommer Sentry.nu att berätta mer om enkätens resultat.

Vi är markant bättre än befolkningen i stort

 

Vi män som har sex med andra män (MSM) är förhållandevis duktiga på att använda kondom – men vi kan bli bättre. Enkäten visar att ungefär hälften som vid sitt senaste sextillfälle hade analt samlag med icke stadig(a) partner använde kondom. Den andelen är dubbelt så stor som bland männens om hade sex med en stadig partner och markant större än i studier som undersökt kondomanvändningen i Sveriges befolkning i stort eller bland svenska ungdomar. Samtidigt svarade färre av männen i de yngre åldersgrupperna att de fått kondomer av någon som arbetar med hivprevention under de senaste 12 månaderna jämfört med tidigare studier.

 Gratis kondomer är viktigt

 

Cirka 20% av männen uppgav att de haft oskyddat analt samlag på grund av att de saknade tillgång till kondom. I en tidigare europeisk MSM-studie (EMIS2010) var motsvarande andel 10% bland svenska deltagare.

Det är med andra ord tydligt att tillgången på gratis kondomer i preventivt syfte har minskat den senaste tiden och att det har betydelse. Hälften av vi män som har sex med andra män (MSM) är duktiga på att använda kondom men vi kan bli bättre på att själva aktivt ta ansvar för att kondomer finns hemma eller i fickan. Kanske har vi blivit så vana med gratis tillgång att vi har glömt att de går att köpa överallt.

Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI).

Läs också:

Tillgången på vård dålig för män som har sex med män