Har du koll på dina sexuella rättigheter på nätet och i verkliga livet?

24 september, 2022

Känner du till vilka sexuella rättigheter du har på nätet och i verkliga livet? Folkhälsomyndigheten har sammanställt sju faktablad som sammanfattar vad som gäller i Sverige.

Faktabladen bygger på resultat från en befolkningsundersökning som genomfördes 2017där personer i åldern 16-84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Nu finns resultaten från flera kapitel ur undersökningen sammanfattade. Förhoppningen är att dessa faktablad gör kunskapen tillgänglig för fler och att de kommer att användas både inom professioner och civilsamhället.

KLICKA på rubrikerna för att läsa faktabladen:

[email protected]

Fler nyheter