Hiv, gonorré, syfilis och klamydia ökade i vår grupp under 2021

30 maj, 2022

Hiv, gonorré, syfilis och klamydia ökade i gruppen män som har sex med andra män (MSM) i Sverige under förra året 2021. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. LGV, hepatit B och C minskade något från förhållandevis redan låga nivåer.

Totalt rapporterades 352 fall av hiv i Sverige under 2021 varav 122 personer (35 %) var män som uppgav sex med en annan man som smittväg. Det är en ökning i vår grupp (MSM) med 8 % från 113 året innan (2020). Detta trots att kända hivpositiva under behandling inte kan överföra viruset, ett pandemiår och trots att förebyggande PrEP-behandling numera finns tillgänglig.

Rapporterade fall av STI i gruppen män som har sex med män (MSM) per år.

Gonorré ökade i vår grupp från 1 432 (2020) till 1 530 rapporterade fall (2021). Syfilis ökade i vår grupp från 362 rapporterade fall (2020) till 452 (2021). 1 831 fall av klamydia rapporterades (2021), en ökning från 1 605 året innan (2020). 29 fall av LGV, ett fall av hepatit B och åtta fall av hepatit C rapporterades i vår grupp.

Klicka på respektive namn på infektionen för att komma till sjukdomsinformation.

 

[email protected]