Hjälp till att förbättra för de av oss som lever med hiv i Sverige

31 januari, 2021

Du som lever med hiv i Sverige är välkommen att fylla i Folkhälsomyndighetens enkät ”Att leva med hiv” som handlar om hur livet är för dig. Enkäten är öppen till och med den 28 februari.

Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen från enkäten är viktig när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna. Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta!

Delta i enkäten att leva med hiv 2021

Living with HIV is a survey study about what life is like for people living with HIV. It contains questions about your experiences, feelings, needs, relationships, your health, and your quality of life. The knowledge provided by this survey study is valuable when creating new initiatives aimed at people living with HIV.

The survey is aimed at all people in Sweden who are living with HIV and is available in Swedish and English. Your answers cannot be traced back to you and it takes about 20 minutes to answer the questions. If you are living with HIV and are at least 18 years old, you are welcome to participate in our survey!

Take part in the survey Living with HIV 2021

Fler nyheter