Hur ska jag förstå och kommunicera förhållninmgsregler kring hiv?

15 december, 2018

Att leva med hiv idag innebär att ha en behandlingsbar kronisk infektion. Smittsamheten för personer som följer sin ordinerade behandling mot hiv är minimal. Därför kan den som lever med hiv få undantag från smittskyddslagens skyldighet att informera partner om infektionen, den s.k. informationsplikten. Men en ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att personer som lever med hiv vill ha tydligare information om vilka regler som gäller.

Den nya rapporten bygger på tolv intervjuer med personer som lever med hiv i Sverige och den visar på ett behov av att behandlande läkare och annan vårdpersonal noga förklarar för patienterna hur det fungerar med läkemedelsbehandling och smittsamhet. De behöver berätta om vilka förhållningsregler som gäller, anpassat utifrån den enskildes behov och önskemål och även ta upp frågan vid återbesök.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rapport är att höja kunskapsläget kring hur smittskyddslagens förhållningsregler påverkar personer som lever med hiv. Det gäller infektionsläkare men även andra som möter personer som lever med hiv och deras anhöriga. Rapporten kan bidra till att förbättra livssituationen för personer som lever med hiv genom ökad tydlighet kring de individuella förhållningsreglerna och ökad kunskap i samhället om att hiv idag är en kronisk men behandlingsbar infektion.

Läs mer och ta del av rapporten, klicka HÄR.