Forskare bekräftar: Ingen risk för hivöverföring när virusnivån är omätbar

26 juli, 2018

Risken för att en hivpositiv person med en omätbar (odetekterbar) virusmängd att överföra viruset till en sexuell partner är vetenskapligt lika med noll.

Det bekräftade forskare vid den 22:a internationella AIDS-konferensen (AIDS 2018) som nu pågår i Amsterdam när slutresultatet från PARTNER-studien presenterades vid en presskonferens. Resultatet från första fasen av studien, presenterade redan 2014 och allt indikerade redan då att ”Odetekterbar är lika med oöverförbar” eller som amerikanarna formulerar sig ”Undetectable = Untransmittable (U = U).

Den statistiska säkerheten för detta resultat var emellertid inte lika övertygande när det gällde homosexuella män eller analsex som det var för vaginalt sex. Nu presenterades resultat från PARTNER 2, andra fasen, där endast gaypar har deltagit. Resultaten indikerar, enligt forskarnas egna ord, ”En exakt nollnivå av överföring av hiv inom parrelationer” för homosexuella män såväl som för heterosexuella.

PARTNER-studien rekryterade par där en person var känt hivpositiv och en hivnegativ vid 75 kliniker i 14 europeiska länder, däribland Venhälsan i Stockholm. De testade de hivnegativa partnerna regelbundet och virusnivåerna hos de hivpositiva partnerna. Båda parterna deltog också i beteendeundersökningar. I händelse av hivinfektion hos den negativa partnern analyserades deras hiv genetiskt för att se om det kom från deras vanliga partner eller från någon annan.

Studien fann inga överföringar mellan homosexuella par där den hivpositiva partnern hade en virusnivå under 200 kopior/ml – även om det fanns nästan 77.000 tillfällen av kondomlös sex mellan dem.

Det är viktigt att poängtera att risken för överföring är noll endast när virusmängden är omätbar vilket förutsätter att det har bekräftats av den behandlande läkaren. Det är de personer som inte har testat sig som fortsatt utgör den stora risken eftersom de inte får den behandling som krävs för att virusmängden ska kunna fastställas till omätbar. Fortsatt finns naturligtvis risk för överföring av andra STI/könssjukdomar.

[email protected]