Inte längre någon PrEP-kö i Stockholm

3 maj, 2022

Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm har sedan januari inte längre någon kö till att få förebyggande hivbehandling PrEP utskivet.

Det innebär att regionens planer på att låta fler mottagningar i Stockholm tillhandahålla PrEP har lagts på is. All utskrivning är fortsatt koncentrerad till Venhälsan.

Rutinerna för patienter med behandling i över ett år har dessutom förändrats. Mottagningen kommer att erbjuda provtagning var tredje månad genom att beställa hemstest via 1177 förutom en årskontroll på plats. Denna nya rutin vid Venhälsan har väckt stort intresse runt om i landet och öppnar dörren för enklare provtagning även för de som inte behandlas med PrEP.

[email protected]