MODERNA börjar testa hiv-vaccin på människor

21 augusti, 2021

MODERNA, en av producenterna av de vacciner som används mot covid-19, är på väg att börja testa två av sina vacciner mot hiv på människor. Vaccinerna följer motsvarande metod som covid-vaccinet som använder mRNA-teknik.

Allt fler människor får i dag tillgång till framgångsrika behandlingar och förebyggande metoder för att förebygga hivinfektion såsom PrEP. Men det saknas fortfarande ett vaccin. SENTRY.nu har tidigare skrivit om svårigheterna som forskningen brottas med.

MODERNA planerar påbörja testerna på människor redan nu i augusti, de beräknas pågå t.o.m. 2023 och kommer att omfatta ett 50-tal personer i åldern 18-50 år.

Försöken att utveckla ett vaccin mot hiv har visat sig vara svåra på grund av virusets genetiska variationer. Tidigare har vacciner som använder avdödade virus inte lyckats producera något immunsvar. MODERNAS vacciner fungerar genom att tillhandahålla en mRNA-proteinsträng som liknar den som finns i hiv. Den fungerar som en dummy så att kroppen kan producera antikroppar för att bekämpa viruset. Vaccinet mot Covid-19 fungerar i enkla drag, på samma sätt.

– MRNA-tekniken gör det enkelt att utveckla vacciner mot flera varianter då det bara krävs en uppdatering av de kodade sekvenserna i mRNA, sade Dr Rajesh Gandhi, ordförande för HIV Medicine Association i ett tal nyligen.

– Baserat på framgångarna med att skydda mot covid-19, hoppas jag att mRNA-tekniken kommer att revolutionera vår förmåga att utveckla vacciner mot andra patogener, som hiv och influensa.

Nyheten kommer att ge hopp till människor efter en pandemi som har rasat i 40 år.

[email protected]