Mottagningen för män i Kista Galleria har öppet

28 maj, 2020

Den pågående pandemin har inneburit att det har blivit svårare att hitta var det går att testa sig för hiv och andra STI. En mottagning som har öppet som vanligt är Stockholms mansmottagning som är en sex- och samlevnadsmottagning – den enda i sitt slag i Sverige. Förra året flyttade de från Rinkeby till nya, mer tillgängliga lokaler i Kista Galleria.

Mottagningen startade som ett hivprojekt och riktade sig då till män med utländsk bakgrund men nu har den etablerats med ett ordinarie vårduppdrag inom Region Stockholm..

Stockholms mansmottagning välkomnar alla män och transpersoner och erbjuder provtagning och undersökning för sexuellt överförda infektioner (STI) samt råd, stöd och samtal. På mottagningen arbetar för närvarande sjuksköterskor, psykologer och läkare. Har du frågor om sexuell läggning och maskulinitetsnormer så kan du kontakta dem också.

Björn Berglin, enhetschef och psykolog vid Stockholms Mansmottagning.

 

Stockholms mansmottagning är HBTQ-certifierade av RFSL. Allt detta gjorde Sentry.nu nyfikna och kontaktade Björn Berglin, enhetschef och psykolog.

Varför är HBTQ-certifieringen viktig?

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna och få ett gott bemötande på vår mottagning – oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. För oss är det viktigt att kvalitetssäkra verksamheten och vi arbetar fort-löpande med kompetensutveckling avseende HBTQ. Vi har också fått Sexperternas guldstjärna varje år sedan 2012. Det är ett bra kvitto på att vi är på rätt väg.

Vilka tester kan man göra hos er?

– Vi testar för de sexuellt överförda infektioner som ingår i smittskyddslagen, alltså klamydia, gonorré, hiv, syfilis och hepatit. Vi undersöker även andra STI:er vid behov, exempelvis herpes och kondylom, berättar Björn Berglin för Sentry.nu.

Alla män och transpersoner över 23 år i Stockholm är välkomna. Förra året hade mottagningen omkring 4 500 besök.

Har ni många patienter med annan etnisk bakgrund?

– Vi får många besök på mottagningen från närområden i Järva där en stor del av befolkningen har utländsk bakgrund, men patienter hittar till oss från hela Sverige. Vårt upptagningsområde är dock framförallt stockholmsregionen.

Kan ni erbjuda tolkar för andra språk och teckenspråk?

– Ja, vi erbjuder tolksamtal. Vanligtvis bokar vi tolk på plats men under rådande pandemi blir det telefontolkar istället.

Arbetar ni med information om STI?

– Ja, vi informerar på många sätt. Vi har tidigare hjälpt till med föreläsningar på SFI och vi har en hemsida som finns översatt till flera språk. Vi har också ett fint ”kondomrum” på mottagningen där vi kan prata sexuell hälsa och STI med patienterna. Vi ger även information om STI via telefon, 1177 eller appen ”Alltid Öppet”. Vi har också utvecklat en kondomdiplomering till andra verksamheter som arbetar med STI, där vi erbjuder ett arbetssätt som skapar bättre förutsättningar i att förorda kondom till våra besökare, berättar Björn.

Finns tillgång till psykologer?

Hos våra psykologer finns möjlighet till samtal och psykologisk behandling för sexuella besvär, frågor om identitet, sexuell läggning, maskulinitetsnormer, frågor om sex och droger och frågor om sex mot ersättning.

Hur fungerar det under Covid-19? Har ni ändrat era rutiner?

– Det är färre som kommer hit och testar sig. Dels kan det bero på att vi har stängt vår drop in-mottagning och ersatt den med bokningsbara tider, men gissningsvis handlar det också om att vi alla håller oss hemma i större omfattning. Vi har sedan slutet av förra året börjat med självprovtagning där patienterna får komma till mottagningen och ta prover som inte är blodprov på sig själva.

Patienterna får använda vår app ”Alltid Öppet” som finns att ladda ner till smartphones och kan sedan efter att ha svarat på frågor i appen, direkt boka en tid.

Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens ekommendationer och bestämmelser. Vi arbetar för att inte väntrummet ska vara fullt och uppmanar patienter med symtom på Covid-19 att inte komma till mottagningen. Vi fortsätter även att utveckla vårt nya arbetssätt med självprovtagning på mottagningen.

Använder ni skyddsutrustning?

– Vi utgår alltid från våra hygienrutiner vid provtagning. Då vi inte tar emot patienter med symtom på Covid-19 har vi ingen särskild skyddsutrustning för det.

Vilka råd ger ni om sex under Coivid-19?

– Den närkontakt som många sexuella aktiviteter innebär, medför liksom andra situationer där människor är nära varandra, risk för smitta. Vi får en del frågor om Covid-19 från patienterna, men då är det framförallt generella frågor, oro och stress. Vår mottagning kan framförallt ge råd och stöd avseende sexuellt överförda sjukdomar, hur de överförs och hur vi kan minska den risken.

När det gäller rådande pandemi finns det verksamheter som är specialiserade på hur vi ska hantera sådana här situationer och vi försöker undvika att uttala oss om Covid-19. Vi hänvisar antingen till telefonnumren 1177, 113 13 eller myndighetsinformation.

Text: Facundo Unia