Något färre nya fall av hiv men fortsatt klamydia och gonorré i topp

6 april, 2021

Den kraftiga ökningen av klamydia och gonorré i gruppen män som har sex med män (MSM) har avstannat under 2020 men är fortfarande på den mycket höga nivå som har uppnåtts under de senaste sju åren. Antalet rapporterade fall av hiv i vår grupp (MSM) under 2020 visar något färre än året innan – 113 rapporterade fall i hela riket.

Årligen sammanställer Folkhälsomyndigheten det antal rapporterade fall av de sjukdomar som ingår i smittskyddslagen. Nu kan Sentry.nu presentera 2020 års siffror.

Man kan ana att den  nu pågående coronapandemin har satt sin prägel på statistiken som visar en avstannad ökning av flera sexuellt överförda infektioner (STI).

De vanligast förekommande infektionerna är fortfarande klamydia med 1 605 fall, gonorré med 1 432 fall och syfilis med 362 fall. Hiv sjönk från 154 fall 2019 till 113 rapporterade fall 2020.

Observera att dessa siffror endast visar diagnostiserade och rapporterade fall i gruppen män som har sex med män (MSM), inte det så kallade mörkertalet som omfattar de som ej har testat sig.

Rapporterade fall av STI i gruppen män som har sex med män (MSM) per år.