Noaks Arks basutbildning ger dig grunden

5 oktober, 2022

Noaks Arks basutbildningar om hiv har varit en grundpelare för alla som söker en grundläggande utbildning på området. Den 11 oktober startar en ny utbildning.

Abc om hiv på fyra kvällar 11, 18 och 25 oktober samt 1 november 2022 kl. 18:00-21:00. Vi belyser hivproblematik från ett personligt, psykosocialt, psykosexuellt, naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv och ger en inblick i hivepidemins och Noaks Arks historia.

Steve Sjöquist, Johanna Fredriksson, Erica Kanon, Björn Malmquist, Åsa Nordberg, Povi Foly Lawson och Jukka Aminoff medverkar – alla med koppling till Noaks Ark och flerårig erfarenhet av hivarbete.

Läs mer HÄR.