Nu börjar PrEP skrivas ut

25 juni, 2018

Man holding a pill used for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) to prevent HIV infectionEfter att flera myndigheter har rekommenderat att bl.a. män som har riskfylld sex med andra män bör kunna få PrEP eller läkemedlet Truvada utskivet inom läkemedelsförmånen, har nu läkare i flera landsting börjat skriva ut denna förebyggande hivbehandling till hivnegativa personer.

Det är den enskilda läkaren som avgör vem som kan få PrEP på recept men de rekommendationer som nu finns och som alla landsting sannolikt kommer att följa innebär att ”PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga.”

En stötesten har varit hur en svensk PrEP-reform ska finansieras. Det har inte varit helt okontroversiellt att ett förebyggande läkemedel till friska personer ska bekostas av staten men nu har billigare alternativ dykt upp på marknaden.

 

Läkarkontakten viktig

Den mycket viktiga läkarkontakten vid utskrivning och löpande under den förebyggande behandlingen kostar mycket och belastar också en redan pressad hälso- och sjukvård.

Rutinerna kommer att innebära att utskrivning och uppföljning av PrEP skall alltid ske tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder såsom information om hur olika sexuellt överförbara infektioner (STI) smittar, kondomanvändning, råd om riskreducering, stöd och hjälp för drogavvänjning och eventuellt även kuratorkontakt. Läkaren ska också vara säker på att läkemedlet används som det ska.

Det är mycket viktigt att man inte redan är ovetande hivpositiv när man börjar sin förebyggande PrEP-behandling. Då befarar man att resistens mot hivmediciner kan uppstå vilket skulle vara allvarligt om man har eller kommer att drabbas av hiv. Man måste också förvissa sig om att man inte har vissa andra könssjukdomar. Ett PrEP-recept räcker i tre månader och sannolikt kommer man att kräva ett nytt hivtest tillsammans med läkarbesök innan receptet förnyas.

 

Om du vill starta PrEP-behandling

Om du vill starta en hivförebyggande PrEP-behandling bör du kontakta den STI/hivmottagning eller infektionsmottagning som du brukar besöka för hivtest. I vissa landsting har man redan börjat skriva ut PrEP-recept.

Stockholms läns landsting har ännu inte sina rutiner för PrEP helt klara men man kommer säkert inom kort att presentera hur man ska göra. Till landets största STI/hivmottagning Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm kan man höra av sig med frågor och sitt intresse för PrEP.

Redaktionen Sentry.nu