Nu börjar PrEP skrivas ut

31 juli, 2018

Man holding a pill used for Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) to prevent HIV infectionEfter att flera myndigheter har rekommenderat att bl.a. män som har riskfylld sex med andra män bör kunna få PrEP eller läkemedlet Truvada utskivet inom läkemedelsförmånen, har nu läkare i flera landsting börjat skriva ut denna förebyggande hivbehandling till hivnegativa personer. Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm börjar tillhandahålla PrEP i oktober.

Det är den enskilda läkaren som avgör vem som kan få PrEP på recept men de rekommendationer som nu finns och som alla landsting sannolikt kommer att följa innebär att ”PrEP rekommenderas i första hand till män som har sex med män (MSM) som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder bedöms otillräckliga.”

En stötesten har varit hur en svensk PrEP-reform ska finansieras. Det har inte varit helt okontroversiellt att ett förebyggande läkemedel till friska personer ska bekostas av staten men nu har billigare alternativ dykt upp på marknaden.

 

Läkarkontakten viktig

Den mycket viktiga läkarkontakten vid utskrivning och löpande under den förebyggande behandlingen kostar mycket och belastar också en redan pressad hälso- och sjukvård.

Rutinerna kommer att innebära att utskrivning och uppföljning av PrEP skall alltid ske tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder såsom information om hur olika sexuellt överförbara infektioner (STI) smittar, kondomanvändning, råd om riskreducering, stöd och hjälp för drogavvänjning och eventuellt även kuratorkontakt. Läkaren ska också vara säker på att läkemedlet används som det ska.

Det är mycket viktigt att man inte redan är ovetande hivpositiv när man börjar sin förebyggande PrEP-behandling. Då befarar man att resistens mot hivmediciner kan uppstå vilket skulle vara allvarligt om man har eller kommer att drabbas av hiv. Man måste också förvissa sig om att man inte har vissa andra könssjukdomar. Ett PrEP-recept räcker i tre månader och sannolikt kommer man att kräva ett nytt hivtest tillsammans med läkarbesök innan receptet förnyas.

 

Om du vill starta PrEP-behandling

Om du vill starta en hivförebyggande PrEP-behandling bör du kontakta den STI/hivmottagning eller infektionsmottagning som du brukar besöka för hivtest. I vissa landsting har man redan börjat skriva ut PrEP-recept.

Stockholms läns landsting har ännu inte sina rutiner för PrEP helt klara men vid ett seminarium under Stockholm Europride berättade Dr Sven Grützmeier att Venhälsan vid Södersjukhuset planerar att börja tillhandahålla Truvada i oktober. Man kan dock redan nu höra av sig dit för att diskutera möjligheterna för PrEP.

[email protected]