Nu vet vi vilken stad som hiv uppstod i

29 december, 2017

När hiv och aids först dök upp verkade de komma ifrån ingenstans, men genetiken har berättat för oss när och var viruset först kom in i den mänskliga befolkningen.

 

Det är lätt att förstå varför aids verkade så mystiskt och skrämmande när amerikanska läkare först upptäckte det för mer än 35 år sedan. Tillståndet rånade unga, friska människor på sitt starka immunförsvar, vilket gjode att de blev svaga och sårbara. Och det tycktes komma ur ingenstans.

 

Idag vet vi mycket mer hur och varför hivviruset som leder till aids – har blivit en global pandemi.

Hiv visade sig inte riktigt komma ur ingenstans, förstås. Det började förmodligen som ett virus som påverkar apor och apor i västra centrala Afrika. Därifrån hoppade det till människor vid flera tillfällen, kanske för att folk åt infekterat kött. Vissa människor bär en variant av hiv som är nära besläktat med det som återfinns i i Sooty Mangabeyapor, till exempel. Men hiv som från apor har inte blivit ett globalt problem.

 

Men även om hiv har nått den mänskliga populationer från dessa apor, har det inte nödvändigtvis förvandlats till en utbredd hälsofråga.

 

Hiv som härstammar från apor är i stor utsträckning begränsat till västra Afrika. Faktum är att endast en form av hiv har spritt sig allmänt efter överföring till människor. Denna stam som förmodligen härrör från chimpanser, heter HIV-1-grupp M (för ”major”). Mer än 90 % av hivinfektionerna hör till grupp M. Vilket ger en uppenbar fråga: Vad är så speciellt med HIV-1-gruppen M?

 

En studie som publicerades 2014 föreslår ett överraskande svar: det är inte något särskilt speciellt med grupp M. Det är inte så särskilt smittsamt, som man kan förvänta sig. Istället verkar det som att denna form av hiv helt enkelt utnyttjade händelser. Forskare byggde ett släktträd av hiv genom att titta på en mängd olika hivstammar samlade från cirka 800 infekterade människor från Centralafrika. Nya mutationer skapas i en ganska jämn takt, så man jämförde två stammar och räknade skillnaderna när de två sistnämnda delade en gemensam förfader.

 

Denna teknik används ofta, till exempel för att fastställa att vår gemensamma förfader med schimpanser som levde för minst 7 miljoner år sedan. Man fann att alla olika hivstammar delade en och samma förfader som existerade för mer än 100 år sedan. Hiv-1-gruppen M bildades förmodligen först på 1920-talet.

 

Då gick forskarna vidare. Eftersom de visste var varje prov hade samlats inkunde de placera ursprunget för pandemin i en viss stad: Kinshasa, nu huvudstaden i Demokratiska republiken Kongo.

 

Kinshasa kan vara ursprunget till hivpandemin  Nu förändrade forskarna taktik. De granskade historiska journaler för att utreda varför hivinfektioner i en afrikansk stad på 1920-talet i slutändan skulle kunna starta en pandemi.

 

Ett sannolikt händelseförlopp blev snabbt uppenbart.

 

På 1920-talet var DR Kongo en belgisk koloni och Kinshasa – då kallad Leopoldville – just utnämnd till huvudstad. Staden blev en mycket attraktiv destination för unga arbetande män som sökte sina förmögenheter och därför också för sexarbetare. Viruset spred sig snabbt genom befolkningen. Forskarna upptäckte att huvudstaden i Kongo hade på 1920-talet de bästa kommunikationerna i Afrika. Genom att dra full nytta av ett omfattande järnvägsnät som används av hundratusentals människor varje år spred sig viruset till städer 1 500 km bort på bara 20 år.

 

Allt var på plats för en infektionsexplosion på 1960-talet. I början av det decenniet skedde en annan förändring. Belgiska Kongo blev självständigt och en attraktiv arbetsmarknad för fransktalare från andra håll i världen, inklusive Haiti. När dessa unga haitier återvände hem några år senare tog de en särskild form av HIV-1-grupp M, kallad ”subtyp B”, till västra sidan av Atlanten.

 

Viruset kom till USA på 1970-talet, precis då sexuell frigörelse och homofobiska attityder ledde till koncentrationer av homosexuella män i kosmopolitiska städer som New York och San Francisco. Ännu en gång utnyttjade hiv den sociopolitiska situationen för att sprida sig snabbt genom USA och Europa.

 

Historien om spridningen av hiv är inte över ännu.

 

2015 uppstod ett utbrott i den amerikanska staten Indiana, som är förknippad med drogmissbruk.Den amerikanska smittskyddsmyndigheten har analyserat hivstammarna och data om plats och tid för infektion. -Dessa data bidrar till att förstå omfattningen av utbrottet, och kommer att bidra till att förstå när folkhälsoarbetet har fungerat. Med andra ord, finns det verklig kraft och resurser att studera virus som hiv genom det mänskliga samhällets prisma så kan vi bättre förebygga och förstå också andra eventuella kommande pandemier.

[email protected]