Ny undersökning visar på fortsatt låg kunskap om hiv

3 december, 2022

Bara fyra av tio i den svenska befolkningen känner till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. Det visar en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomfört. Cirka fem tusen personer mellan 16 och 97 år deltog i studien.

 

Syftet med studien var att kartlägga allmänhetens kunskap om och attityder till hiv för att följa upp en tidigare mätning som genomfördes 2016, och få en grund för framtida insatser.

Den tidigare undersökningen, Hiv i Sverige, från 2016, visade att det fanns fördomar och okunskap i befolkningen om hiv och hur hiv överförs. Sedan dess har vetenskapliga studier fastställt att välbehandlad hiv inte överförs vid sexuella kontakter. De svenska riktlinjerna har uppdaterats utifrån dessa resultat.

Unga har bäst kunskap om hiv

Resultaten från den nya studien visade att 39 procent kände till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex.

– Resultaten visar att det är få som känner till en av de mest grundläggande förutsättningarna för personer med hiv idag. Det är inte förvånande eftersom det framgår av resultaten att hiv i liten utsträckning är en del av allmänhetens vardag. Väldigt få hade någon gång fört samtal om hiv med någon, haft funderingar om eller sökt information om hiv, eller kontaktat vården eller en ideell organisation för personlig rådgivning om hiv, säger Klara Abrahamsson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Kunskapen var mest utbredd i den yngsta åldersgruppen (16-29 år) där totalt 48 procent kände till att välbehandlad hiv inte överförs vid sex. 58 procent av de unga kvinnorna och 40 procent av de unga männen hade kännedom om detta. Detta kan jämföras med svaren i den äldsta åldersgruppen (65 år och äldre), där totalt 31 procent svarade korrekt. Bland de äldre kvinnorna var det 37 procent som svarade rätt och bland de äldre männen, 25 procent.

Vidare kände 16 procent till att personer med välbehandlad hiv kan välja om de vill informera sexpartner om att de har hiv (om de har fått undantag från sin behandlande läkare). Även här var kunskapen större i den yngsta åldersgruppen där 23 procent jämfört med 12 procent bland dem som var 45–64 år, svarade rätt.

– För att fler personer ska få grundläggande kännedom om hur det är att leva med hiv i Sverige idag behövs informationsinsatser på flera arenor, säger Klara Abrahamsson.

Om undersökningen

I april 2022 gick en enkät ut till Folkhälsomyndighetens webbpanel Hälsorapport. Panelen består av slumpvis utvalda personer i den svenska befolkningen som regelbundet svarar på korta enkäter om olika hälsorelaterade ämnen. Inbjudan gick ut till totalt 9 610 personer 16–97 år, och 4 931 personer (51 procent) besvarade enkäten.

Undersökningar om svenska befolkningens kunskap om och attityder till hiv har genomförts återkommande sedan 1980-talet och används som kunskapsunderlag i det hivförebyggande arbetet.

Undersökningen ingår i det större projektet ”Att leva med hiv 2021-2023”, se länk till mer information under Läs mer.

Fler nyheter

30 november, 2023Peter – en sann veteran inom hiv-frågor 22 november, 2023The researcher Hans talks about sexual health, abuse, and the male role. 22 november, 2023Så uppmärksammas World Aids Day runt om i landet 10 november, 2023Forskaren Hans om sexuell hälsa, övergrepp och mansrollen 10 november, 2023Webinar: Migranters möjlighet till hiv-vård och behandling i Sverige, Turkiet och Ryssland. 31 oktober, 2023I alla år har du trott fel – filmen Predator kanske handlar om aids 31 oktober, 2023Have you been wrong all these years about the movie Predator? The movie might be about AIDS. 14 oktober, 2023Joel is demisexual he tells us about it. 14 oktober, 2023Joel är demisexuell – men vad är det egentligen? 14 oktober, 2023Kurstips: Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv 6 oktober, 2023Posithiva Gruppen skapar kunskapsnätverk för hiv-positiva män 6 oktober, 2023RFSL söker deltagare till fokusgrupp – digital eller fysiskt 28 september, 2023Så förändrade Göran synen på homosexuella inom polisen 15 september, 2023Föreläsning om chemsex 3 oktober 15 september, 2023Skål ta mig fan – ny dokumentär på radio om Jacob Dahlin 14 september, 2023I kalsonglådan med Johannes 7 september, 2023Geneve-patienten den sjätte att bli fri från hiv. 7 september, 2023RFSL Stockholm/Sexperterna anordnar sexhälsokonferens 31 augusti, 2023Skönsjungande sjuksköterskan som sköter spisen 24 augusti, 2023Rekordmånga svenskar får gonorré. 19 augusti, 2023Hiv-positiv och jobbsökande? Kanske detta är jobbet för dig! 18 augusti, 2023Nytt fall av mpox i Sverige 17 augusti, 2023Möt åklagaren som blev minister med ansvar för HBTQIA+frågor 10 augusti, 2023I huvudet på en konstnär – om inspiration, fobier och Venhälsan. 9 augusti, 2023Se intervjun med Marc från Düsseldorf som botades från hiv 3 augusti, 2023Läraren Daniel om öppenhet, representation och HBTQ-historia 3 augusti, 2023Ny bok om chemsex – en guide för att prata om droger och sex 31 juli, 2023Homosexuella män ska få ge blod på lika villkor 28 juli, 2023Bland bögar, beats och Bizarrap på Boombastic 20 juli, 2023Youtubern Oliver om att komma ut som transkille 15 juli, 2023Ny FN-rapport: Aids kan utrotas till 2030 15 juli, 2023Podcasten Värvet goes gay 13 juli, 2023Gaysyskonen bakom podden ”En gay i taget” 11 juli, 2023Två nya dokumentärer om Wham och George Michael. 11 juli, 2023”Düsseldorfpatienten” den femte personen som blivit botad från hiv 6 juli, 2023Lars: att vara läderbög är personligt och politiskt 28 juni, 2023Vad hände med mpox/apkoppor egentligen? Sentry har svaren. 22 juni, 2023Steve var döende i aids – räddades i sista stund av bromsmedicinerna 15 juni, 2023När Alexander hade hiv-noja 6 juni, 2023Sprutor istället för piller en möjlighet för hiv-positiva? 4 juni, 2023Nu tar Sentry.nu nya tag 1 juni, 2023Znars resa från säkerhetsrisk till uppehållstillstånd