Ohälsa och stor utsatthet bland transpersoner

9 juni, 2015

Självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling är vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag, visar den hittills största undersökningen i sitt slag.

dag publiceras rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” som baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten har genomfört tillsammans med Karolinska Institutet. Totalt deltog 800 transpersoner vilket gör undersökningen till den mest omfattande på området hittills.

Klicka här för att läsa mer om undersökningen.