Professorn om varför straighta män ändå njuter av sex med andra män

7 oktober, 2022

I sin bok ”Still Straight” utforskar professor Tony Silva det hemliga sexlivet och till och med kärleksfulla relationer som många män har med andra män, men som fortsätter att identifiera sig som straighta.

Genom 60 amerikanska intervjuer utmanar Silva den vanliga uppfattningen att sådana män helt enkelt är kvar i garderoben på grund av sin internaliserade homofobi.

– Majoriteten av de män jag intervjuade svarade att de främst attraheras av kvinnor, inte män. För vissa handlar det bara om att ha ett mer aktivt sexliv. De anser inte att sex med andra män är att vara otrogen och ser det som ett kryphål i sitt äktenskap. Vissa hade stereotypa uppfattningar om kvinnlig sexualitet och fruktade att kvinnliga älskare skulle bli för känslomässigt engagerade och hota deras äktenskap. För andra innebär sex med andra män att uppleva njutning utan pressen att behöva vara i kontroll. Vissa var helt enkelt ensamma och osäkra på hur de skulle få mänsklig beröring på ett sätt som kändes maskulint.

– Det är särskilt intressant och ironiskt att deras konservativa uppfattning om kön faktiskt uppmuntrar dem att ha sex med andra män, konstaterade Silva.

Om varför dessa män hävdar att de är straighta, snarare än bisexuella, säger han att det finns många orsaker.

– De flesta identifierade sig som straighta för att de tyckte att den här identiteten bäst återspeglade deras kärleksrelationer med kvinnor, deras integration i det sociala livet bestående mest av straighta människor eller hur de såg på sin manlighet.

Att identifiera sig som straight betyder också att de kunde undvika stigma. Många ansåg att sex med män var irrelevant för deras identitet med tanke på andra aspekter av deras liv. De ansåg att heterosexualitet och manlighet var ”det normala” och att det förväntades av dem.

– Att många människor förståeligt nog tror att män ännu inte kommit ut om de har sex med andra män men ändå identifierar sig som straighta, är inte riktigt sant.

[email protected]