Rapport visar dålig tillgång på vård för män som har sex med män

14 januari, 2016

Män som har sex med andra män har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hälso- och sjukvården fortfarande ofta missar tillfällen att erbjuda exempelvis testning för könssjukdomar. Det finns stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet.

Sexuellt överförda infektioner ökar i befolkningen, särskilt bland män som har sex med andra män (MSM). Sexuell överföring av hiv mellan män står fortfarande för den största delen av rapporterade fall av hivöverföring i Sverige – även om antalet nya rapporterade fall på senare år har minskat. Antalet rapporterade fall av gonorré i gruppen har tredubblats de senaste fem åren.

Hälso- och sjukvården har en viktig roll för att främja en god sexuell hälsa på lika villkor för alla i befolkningen. Folkhälsomyndighetens rapport MSM2013 visar att vården i praktiken missar möjligheter till förebyggande insatser för män som har sex med män.

– Det är någonting som vi har sett i tidigare undersökningar på 2000-talet och vi kan tyvärr konstatera att läget inte har förbättrats trots att vi i flera år från nationellt håll har satsat på insatser för att stödja och utveckla MSM-kompetensen i sjukvården, säger Kristina Ingemarsdotter Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Färre än hälften av männen som ingick i undersökningen uppgav att de erbjöds testning för andra sexuellt överförda infektioner (STI) senast de var och testade sig för hiv. Färre än hälften erbjöds provtagning i svalg och ändtarm vid sitt senaste STI-test.

– Vi tycker att det är särskilt oroande att personer som går till vårdcentraler inte uppfattar att de får några erbjudanden om ytterligare testning. Inte heller får de möjlighet till rådgivande samtal, säger Kristina Ingemarsdotter Persson.

Ofta är vårdcentraler det enda alternativet för den som bor på en mindre ort.

Många av männen svarade också att personal inom hälso- och sjukvården behöver mer kunskap och kunskap om homo-, bi- och transsexuella (hbt) för att kunna ge ett bra bemötande och individbaserade erbjudanden om insatser.

Rapporten MSM2013 är baserad på en undersökning bland totalt 2 373 män som uppgav att de haft sex med andra män. De tillfrågades via webbforumet Qruiser.

 

Några resultat i korthet:

 

  • Ungefär hälften av männen som hade analt samlag med en tillfällig partner vid sitt senaste sextillfälle använde kondom. Det är betydligt högre kondomanvändning än i befolkningen i stort.
  • De allra flesta av männen hade någon gång testat sig för hiv och andra STI, men färre än hälften hade testat sig det senaste året.
  • Dubbelt så många av männen bosatta utanför storstadsområdena var osäkra på vart de kunde gå för att testa sig.
  • Jämförelser med tidigare studier visar på en tendens till ökat sexuellt risktagande, men samtidig ökad hivtestning.

Sentry.nu kommer i en serie artiklar att titta närmare på resultatet av undersökningen MSM2013.