Rökning fördubblar risken att dö i aids

26 februari, 2015

För två år sedan visade en studie från Danmark att rökning har en större inverkan på den förväntade livslängden för de av oss som lever med hiv än viruset självt. En individ som lever med hiv som aldrig har rökt kan förväntas leva fem år färre än någon i den allmänna befolkningen medan den som lever med hiv och röker lever tolv år färre.

Nu har samma forskare analyserat uppgifter om dödsfall och rökning hos 18.000 människor i Europa och Nordamerika under en 14 år. Alla i studien levde med hiv och med hivläkemedel.

De har funnit att rökning fördubblar risken för tidigare död. Varje år dog åtta av 1000 rökare. I gruppen icke-rökare dog fyra av 1000 människor.

Ökningen av dödsfall var främst orsakad av hjärt-kärlsjukdom (hjärtinfarkt, stroke etc.), lungcancer, andra cancerformer och leversjukdom.

Den förväntade livslängden för en 35-årig hivpositiv man som rökte var i genomsnitt åtta år kortare än för en hivpositiv icke-rökare och i och med att folk blev äldre hade rökningen ännu mer effekt.

Studien visar nyttan av att sluta röka och därför vikten av metoder som hjälper människor att sluta. Risken för död för före detta rökare var inte högre än för personer som aldrig rökt.