Så kan nätraggandet minska stigma, diskriminering och rasism

14 september, 2021

Vill du kunna sortera bort nätragg efter ras eller hivstatu? Hur reagerar du själv på att bli bli bortsorterad? Flera stora amerikanska dejtingappar har gått samman för att förbättra klimatet på nätet och har frågat sina användare om råd och synpunkter.

Att ragga på nätet kan vara både spännande och frustrerande. Men så som vi behandlar varandra kan vara minst sagt grymt. Digitala communities måste både kunna maximera upplevelsen och motverka stigmatisering, diskriminering och rasism. En ny rapport från kampanjen ”NiceAF” visar hur miljön på nätet upplevs av 5 500 amerikanska användare.

– Vår målsättning var att gå längre än att bara uppmana användarna att vara vänliga mot varandra, säger Jen Hecht, medgrundare av organisationen BHOC (Building Healthy Online Communities).

– Vi ville fråga om hur dejtingappar kunde förbättra användarnas mentala och sexuella hälsa och stimulera deras allmänna välmående.

Undersökningen kunde definiera fem huvudsakliga områden.

  • Ge användarna fler alternativ för specialanpassning, t.ex. genom att låta olika fält vara synliga för olika grupper,
  • utvidga urvalsmöjligheterna för att kunna filtrera bort användare som uttrycker sig illa,
  • hjälp användarna att förhålla sig till avvisande, hat och diskriminering genom att t.ex. tillhandahålla förformulerade svar,
  • uppmuntra till psykosocial stödverksamhet och
  • prioritera utvecklingen av funktioner som ger stöd till de som mest upplever stigma och diskriminering.

Andra viktiga områden som undersökningen definierade var att utbilda användarna om nya funktioner, utvärdera förmåner för betalande användare, stimulera användarnas uppdatering av profiler, offentliggör planeringen för den tekniska utvecklingen och manifestera de gemensamma ambitionerna.

Rapporten konstaterar att för att förbättra ett community för den här gruppen, innebär det inte bara att göra det roligare att ragga. Exkluderande och diskriminering, oavsett om det handlar om ras, hivstatus, utseende eller identitet, är förenat med användarnas ångest, depressioner och kroppsuppfattning. Det hänger i sin tur samman med hur stora risker användarna tar.

[email protected]