Så ser vårat risktagande ut

3 februari, 2016

Sentry.nu fortsätter att presentera resultaten av MSM-enkäten som genomförts bland 2 373 män på Qruiser som har sex med andra män. Det är en svarsfrekvens på hela 19%. Tidigare artiklar hittar du via länkarna sist i denna artikel.

Nu ska vi titta närmare på våra sexvanor och vårt risktagande som dessvärre visar sig ha blivit allt större.

Nio av tio män hade haft sex med män under de senaste 12 månaderna och då tre manliga sexpartners i median. En av tio män hade haft sex med både män och kvinnor.

Om man tittar på andra likvärdiga tidigare undersökningar var andelen män som vid sitt senaste sextillfälle fick sperma i sin ändtarm högst nu. 35% svarade ja på frågan i denna undersökning. Samtidigt svarade var tionde att de var osäkra på sin hivstatus.

Tillgången på kondomer viktig

 

En fjärdedel av de yngsta männen hade haft oskyddat analt samlag under de senaste 12 månaderna för att de saknade tillgång på kondomer.

Andelen bland de yngre som aldrig hivtestat sig tycks sjunka över tid och ungdomsmottagningarna verkar ha etablerat sig som vanligast för hivtest i denna grupp.

 

Stor risk vid oskyddat sex utomlands

 

15% av männen hade under det senaste året träffat en sexpartner utomlands för oskyddat analt samlag. Här finns en grupp som utsätter sig för riktigt stora risker.

Bara något mer än hälften hade fått kontakt med sin senaste sexpartner via Internet. Drygt hälften hade talat om hivstatus med sin senaste icke stadigvarande sexpartner eller sina sexpartners.

Knappt sex av tio hade analsex vid sitt senaste sextillfälle. Hälften av dessa använde kondom. Andelen som inte använde kondom tenderade att vara fler bland de med hiv samt de yngre.

 

Ersättning

 

Bland de yngsta männen hade 6% fått ersättning för sex i samband med oskyddat analt samlag under året. Männen som fått eller gett ersättning hade dubbelt så ofta som övriga män haft barebacking under den perioden.

 

Flera artiklar i serien:

Tillgången på vård dålig för män som har sex med män

Hälften av oss är duktiga att använda kondom

4% uppger att de har hiv