Säkrare sex i tider av coronavirus

30 mars, 2020

New York City Department of Health har publicerat rekommendationer om hur man kan ha säkrare sex när social distansering är nödvändig för att förhindra överföring av det nya coronaviruset, covid-19. När det krävs att vi ska hålla avstånd till varandra hur ska det gå med sexlivet?

Forskningen vet att viruset kan spridas genom direktkontakt med en infekterade individens saliv eller slem, så kallad droppsmitta. Coronavirus har också hittats i avföringen hos infekterade personer men inte i sperma eller vaginalvätskor. I rekommendationerna anges att onani är den säkraste sexuella aktiviteten när det gäller överföring av coronavirus. Näst säkraste är sex med en partner du är sammanboende med.

Om du har sex med någon utanför ditt eget hushåll, rekommenderas att minimera antalet partners så mycket som möjligt. För dig som träffar partners online via appar, på sexklubbar eller som är sexarbetare, rekommenderas att begränsa möten och utforska vad sex framför en dator kan erbjuda.

För att minimera risken för överföring av coronavirus om du har sex, rekommenderas att inte kyssa någon utanför din lilla krets av nära kontakter. Rimming kan också innebära en risk för överföring. Kondomer och slickduk kan minska kontakten med saliv eller avföring. Det är väldigt viktigt att tvätta sig före och efter sex. Kom ihåg att tvätta händerna noga i minst 20 sekunder.

Om du eller din partner inte mår bra ska du naturligtvis undvika sex, särskilt att kyssas.

Personer i riskgrupper rekommenderas att undvika sex. Detta gäller personer med lung- eller hjärtsjukdom, diabetes, cancer eller ett försvagat immunsystem. Den senare kategorin omfattar hivpositiva personer med en påvisbar virusnivå och ett lågt CD4-tal. Äldre personer löper också högre risk.

Glöm inte det vi alla hart lärt oss om säkrare sex för att undvika överföring av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI).