Skillnaden bakterier och virus

14 april, 2020

Alla pratar om VIRUS men också BAKTERIER kan orsaka sjukdomar. Känner du till skillnaden? Vet du vilka sjukdomar som orsakas av virus och vilka som orsakas av bakterier? Här är de grundfakta alla måste känna till.

Virus och bakterier, tillsammans med parasiter och svamp, är SMITTOÄMNEN som kan göra oss sjuka när de angriper kroppen. Om smittoämnet kan överföras när du har sex kallas de för sexuellt överförbara infektioner och det förkortas STI.

BAKTERIESJUKDOMAR

Bakterier är små encelliga organismer som finns överallt, i kroppen och i vår omgivning. De förökar sig snabbt genom delning och är mycket anpassningsbara. Bakterier finns bl.a. på huden, i mag-tarmkanalen, i munhålan och på könsorganen.

De flesta bakterier är bra och nödvändiga för oss. I tarmarna lever till exempel en mängd godartade bakterier som hjälper oss att ta upp och producera näringsämnen, men det finns också bakterier som kan orsaka sjukdomar.

Klamydia, gonorré, syfilis, borrelia, kikhosta, tuberkulos, pneumokocker och salmonella är några exempel på bakteriesjukdomar.

VIRUSSJUKDOMAR

Virus är en mycket liten mikroorganism, som inte har någon egen ämnesomsättning. Den måste invadera en levande cell och styra den för att kunna föröka sig och orsaka en infektion. Virus sprids ofta via kroppsvätskor, luften, fysisk kontakt och avföring och direkt kontakt.

Hiv (Humant immunbristvirus), coronavirus (t.ex. covid-19), hepatit, herpes, kondylom, förkylning, influensa, mässling, bältros, ebola och TBE är några exempel på virussjukdomar.

IMMUNFÖRSVARET

Kroppen kan skydda sig mot sjukdomar på olika sätt. Bakterier, virus och andra främmande smittoämnen kan komma in i kroppen trots att vi har ett yttre försvar, t.ex. huden.

Dessa tas om hand av det inre försvaret, IMMUNFÖRSVARET. Under förutsättning att immunförsvaret inte är skadat på grund av t.ex. en hivinfektion, är det ständigt aktivt i våra kroppar. Det lagar skador och tar hand om restprodukter. Kroppen får ett ”minne” som fungerar som ett framtida försvar som kan förhindra att du blir sjuk på nytt.

LÄKEMEDEL

Bakterieinfektioner och virusinfektioner behandlas på olika sätt. Det finns färre läkemdel mot virusinfektioner än mot bakterieinfektioner. ANTIBIOTIKA (t.ex. penicillin) är effektivt mot bakterier men är helt verkningslöst mot virus. För stor användning av antibiotika riskerar att göra dessa läkemdel verkningslösa för dig och för kommande generationer.

Mot virus finns olika typer av ANTIVIRALA LÄKEMEDEL av vilka många har utvecklats genom foskning för att behandla hiv. Dessa kan t.ex. hindra virus från att sätta sig fast på och tränga in i cellerna, hämma virusets förökning eller stimulera immunförsvaret.

VACCIN

VACCIN aktiverar kroppens immunförsvar så att du får ett framtida skydd mot sjukdom. Vaccin tillför kroppen ett försvagat smittoämne eller något som liknar smittoämnet du önskar skydda dig mot och immunförsvaret aktiveras.

Då bildas antikroppar som ger ett skydd när den vaccinerade nästa gång kommer i kontakt med det riktiga smittoämnet. Man uppnår IMMUNITET eller försvar mot smittsamma sjukdomar utan att behöva bli sjuk.

[email protected]