Snabb hivbehandling reducerar hjärnskador

13 maj, 2018

Hiv börjar snabbt skada hjärnan, men behandlingen stannar upp de negativa effekterna. Denna upptäckt ger oss ytterligare ett viktigt skäl till att testa sig för att snabbt kunna inleda behandling.

Efter en inte allt för kort tid efter att man infekterats av hiv börjar viruset angripa hjärnan och andra inre organ. Antiretroviral behandling stoppar denna process och kan ’ven reparera en del av dessa skador.

Forskare har studerat 65 personer under den första tiden av hivinfektionen. Av dessa startade 30 behandling under studien. Dessa jämfördes med 16 personer som var långtidsöverlevare med hiv samt 19 personer som var hivnegativa.

Man fann att innan en hivpositiv individ började med sin behandling drabbades man av volymförluster i olika delar av hjärnan. När behandlingen påbörjats stoppades utvecklingen av sådana hjärnskador och det fanns några vars vars skador dessutom gick tillbaka.

”Vi visste att hiv kan orsaka neurologisk skada, men vi visste inte att det hände så tidigt i infektionen,” säger Serena Spudich, professor i neurologi vid Yale och en av medförfattarna av rapporten, i ett pressmeddelande.

”Resultaten betonar vikten av att identifiera infekterade människor tidigt och behandla dem så att man kan stoppa denna utveckling.”