STI samtidigt som behandlad hiv ökar inte smittrisken

11 oktober, 2018

Personer med smittfri hiv, dvs. hiv-positiva som behandlas framgångsrikt och därför inte har någon påvisbar virusmängd, är smittfria även om de samtidigt har en annan sexuellt överförbar infektion (STI).

Däremot har homosexuella män som har obehandlad hiv högre virusmängd om de också har en annan sexuellt överförbar infektion (STI). Detta visat en nyligen presenterad studie av homosexuella män i Thailand som aidsmap.com rapporterar om.

Tidigare har man spekulerat i om en STI kan öka risken för hiv-överföring även om personen inte har någon påvisbar virusmängd. Resultatet av studien har publicerats i Journal of the International AIDS Society.

I studien fann forskarna höga nivåer av hiv-virus i blod, sperma och i rektal sekret hos personer när de diagnostiserades med hiv och STI men som inte hade startat sin hiv-behandling. Man fann också att virusmängden minskade i alla tre s.k. lokaler efter hiv-medicinering i mellan 12 och 24 månader. En STI kan däremot öka smittsamheten om man har odiagnostiserad hiv eller om man inte följer behandlingen.

I studien följde forskarna 143 personer som testade positivt för hiv ur en grupp på 492 homosexuella män och transpersoner. 52 % av deltagarna  hade en STI vid studiens början, 33 % hade klamydia, 23 % hade gonorré och 16 % hade syfilis. Fem av deltagarna hade efter ett års uppföljning fortfarande påvisbara virusmängder. Två av dessa hade samtidigt en STI, tre hade det inte. Studien kunde konstatera att orsaken till förhöjda virusnivåer hos dessa inte hade med STI att göra. I stället var det behandling som inte var framgångsrik som i sin tur kunde bero på t.ex. läkemedelsresistens. Värt att notera är att den dominerande stammen av hiv i Thailand är en typ som anses vara mer smittsam än andra stammar.

Tidigare har man spekulerat i om att en STI kan öka risken för hiv-överföring även om personen inte har någon påvisbar virusmängd.

Resultatet av studien har publicerats i Journal of the International AIDS Society.

I studien fann forskarna höga virusnivåer i blod, sperma och i rektal sekret hos personer när de diagnostiserades med hiv och STI men som inte hade startat sin hiv-behandling. Man fann också att virusmängden minskade i alla tre s.k. lokaler efter medicinering i mellan 12 och 24 månader. En STI kan däremot öka smittsamheten om man har odiagnostiserad hiv eller omk man inte följer behandlingen.

I studien följde forskarna 143 personer som testade positivt för hiv ur en grupp på 492 homosexuella män och transpersoner.

52 % av deltagarna hade en STI vid studiens början, 33 % hade klamydia, 23 % hade gonorré och 16 % hade syfilis.

Fem av deltagarna hade efter ett års uppföljning påvisbara virusmängder. Två av dessa hade STI, tre hade det inte. Studien kunde konstatera att orsaken till förhöjda virusnivåer intye hade med STI att göra. I stället var det behandling som inte var framgångsrik som i sin tur kunde bero på t.ex. läkemedelsresistens.

 

Värt att notera är att den dominerande stammen av hiv i Thailand är CRF-AE-subtypen som anses vara mer smittsam än andra stammar.