Testa dig gratis för hiv och syfilis i EuroPride park

28 juli, 2018

Besök Prevent hiv i EuroPride Park i Stockholm för gratis test för hiv. De erbjuder även rådgivning och information vid testtillfället och du får vara anonym. Du kan också testa dig för syfilis,

Öppettider för testning: Onsdag 1 augusti kl 16-21, torsdag-lördag 2-4 augusti kl 14.30-21.00