Testmottagningar börjar så sakteliga öppna upp

12 mars, 2021

Sedan WHO för ett år sedan förklarade covid-19 en pandemi har det varit allt svårare att testa sig för hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI). Många mottagningar inom den allmänna sjukvården har periodvis varit stängda på grund av att vården istället fokuserat på Covid-19. Men nu börjar mottagningar öppna så sakteliga och det finns alternativ.

Stängda mottagningar har orsakat problem för oss män som har sex med män (MSM). Många berättar att det är svårt att boka tider också hos vårdcentraler medan andra säger att de inte vågar testa sig där. Somliga vågat inte vara öppna och därför har vårdcentralen missat att ta prover på rätt delar av kroppen, även i anus och svalg

Venhälsan, Södersjukhuset i Stockholm

Venhälsans hemsida kan man läsa ett glädjande besked. Tidsbokningen via 1177.se är återigen öppen även för symtomfria patienter som vill testa sig för olika könssjukdomar. Venhälsan har också återupptagit introduktionen för alla de som står i kö för att påbörja PrEP. Det är f.n. runt 700 personer som står i kö och det kommer att ta tid innan alla har fått tillgång till Truvada, som det förebyggande läkemedlet mot hiv heter. Det går tyvärr inte att i dag säga hur lång väntetiden är.

HBTQ- ung, Södersjukhuset i Stockholm

En relativt ny mottagning på Södersjukhuset vänder sig till unga vuxna i åldern 13 till 29 år som behöver testa sig, undersökning, stöd och samtal. Mottagningens hemsida upplyser om att bokning enklast sker via 1177.se där du väljer vilken yrkeskategori du önskar träffa.

Noaks Ark, RFSL Checkpoint och Testpoint

Situationen för sjukvården är hårt pressad i hela landet. Om du vill göra ett hivtest kan det därför vara enklast att vända sig till testmöjligheter som finns utanför den allmänna sjukvården, t.ex. Noaks Ark i Stockholm, RFSL Testpoint i Örebro och Stockholm eller RFSL Checkpoint i Malmö och Stockholm.

Personalen på flera ungdomsmottagningar har vittnat om att det har varit svårt att testa sig eftersom barnmorskorna istället har jobba med covid-19 och att de begränsat drop in-verksamheten. Barnmorskor jobbar ofta med smittspårning som de har stor kunskap och erfarenhet av.

Botkyrka ungdomsmottagning

Botkyrka ungdomsmottagning som är HBTQ-certifierad, har öppet. Gabriela Espinosa, legitimerad barnmorska, berättar att hon tror att det är en fördel att mottagningen ligger långt ut efter tunnelbanelinjen.

– Vi har tyvärr behövt ställa in all drop in-verksamhet vilket kanske bidragit till att tillgängligheten för testning har begränsats. Däremot har vi under det senaste året ändå haft god tillgänglighet för att snabbt, ofta inom 24 timmar, få en bokad tid för testning.

Var hänvisar ni era ungdomar om ni själva inte har kunnat utföra test?

– Vi har inte behövt hänvisa då vi haft lediga tider. Kanske just för att vår ungdomsmottagning ligger långt ut efter tunnelbanelinjen så är det inte lika högt tryck som de mer centralt belägna ungdomsmottagningarna.

– Som HBTQ-person lever man ofta med en minoritetsstress som innebär en ständig oro över att inte bli bemött på ett bra sätt. Vi ser vår utmärkelse Guldstjärnan som ett tecken på att vi är en plats där HBTQ-personer känner sig väl bemötta. Det vill vi visa i varje besök med våra ungdomar men också i miljön på vår mottagning som till stor del är regnbågsfärgad.

Testar ni i alla olika lokaler, såsom anus och hals?

– Vi erbjuder testning i alla lokaler. Vi frågar alltid alla som ska testa sig vilken sexuell praktik man haft för att veta vilka lokaler som är aktuella. Det är bara så vi kan få tillförlitliga provsvar.

 Cwentrum för Sexuell hälsa, Malmö

Det finns liknande problem på grund av pandemin även i Malmö. Annika Johnsson är enhetschef vid Centrum för sexuell hälsa SUS, i Malmö.

– Vi har absolut haft öppet under hela året och Covid-19 har till viss del ändrat vårt arbetssätt. Under våren stängde vi vår tidsbokning via 1177 men vi har haft öppet för telefonbokning. Vi har infört videobesök istället för fysiska besök men om vi har identifierat behov av fysiskt besök har vi erbjudit detta. Vår mottagning är särskilt inriktad på MSM och vi erbjuder provtagning för klamydia och gonorrè från alla lokaler (urin, anal och svalg) och blodprov för hiv, hepatit och syfilis. Under en period hade vi en minskning av STI men på det stora hela är det väsentligen oförändrat. Vi hade fyra hivfall under 2020. Det brukar ligga runt fyra per år så ingen skillnad, säger Annika Johnsson.

Pressavdelningen vid Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO ger delvis en annan bild. Hanna Fellenius berättar att alla ungdomsmottagningar i regionen är öppna. Via appen ”Alltid öppet” erbjuds distansbesök. Det är rutin att testa i alla lokaler såsom urin, anal och svalg men det är bra att vara uppmärksam för att vara säker på att tester tas på sätt som följer hur du har sex.

Text: Facundo Unia