Tidig hivbehandling förebygger hjärtsvikt

15 april, 2017

 Många äldre män som lever med hiv får en ökad risk för hjärtsvikt, ett tillstånd då hjärtats pumpfunktion inte är tillräcklig för att ge adekvat blodförsörjning till kroppens organ vid ett normalt fyllnadstryck. Det visar en amerikansk studie som refereras i MedPage. Forskare bakom studien menar att tidig behandling av hiv-virusets infektionsförlopp minskar denna risk.

Efter diverse statistiska justeringar fann forskarna att hivpositiva äldre hade upp till 41% ökad risk för hjärtsvikt beroende på tidigare problem med hjärtat jämfört med hivnegativa äldre.

Forskarnas slutsat visar fördelarna med tidig behandling som resultat av regelbundet testande, är något som återkommer ständigt och alltid lika tydligt.