Uppdaterad information om apkoppor/monkeypox

28 juni, 2022

Folkhälsomyndigheten har sammanställt uppdaterad information om apkoppor (monkeypox).

Syftet är att uppdatera med den information som finns om apkoppor/monkeypox samt att sprida det material som är framtaget.

 

Du koan läsa den uppdaterade informationen HÄR.