Utbrott av hepatit A i Europa i sommar

30 juni, 2017

Under det senaste året har 1 173 fall av hepatit A rapporterats av 15 europeiska länder, däribland Sverige. Flest fall rapporteras från Storbritannien, Spanien, Italien och Portugal. Det är framför allt vuxna män som smittats och den främsta smittvägen misstänks vara sexuell smitta.

I Sverige är det nu totalt 12 personer, varav 10 män, i åldrarna 29-66 år som tillhör utbrotten. Åtta av de tolv hade rest till länder i Europa, framför allt Spanien, innan de insjuknade. En har oklart smittland.

Utbrotten bland män som har sex med män (MSM) i Europa har varit långdragna och svåra att stoppa. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC och WHO har gjort en riskbedömning av läget och rekommenderar en rad åtgärder för att förhindra vidare smittspridning, bland annat kostnadsfri vaccination till gruppen MSM samt information om vikten av hygienrutiner och vikten av säkert sex.

I Sverige erbjuds MSM sedan tidigare vaccin mot hepatit B men med anledning av utbrotten och kommande pridefestivaler rekommenderas MSM att överväga att komplettera sitt skydd med vaccin mot hepatit A.

Läs mer om hepatit HÄR.