Vaccin mot apkoppar nu i Sverige

26 juli, 2022

Det är framförallt män som har sex med män som hittills smittats av apkoppor. Det är dock ännu inte hundra procent säkert hur viruset smittar. Världshälsoorganisationen WHO har klassat apkoppor som ett globalt hälsonödläge. I Sverige kommer till en början 1 500 personer vaccineras. Vaccindoserna kommer fördelas över hela Sverige.

– Doserna har anlänt till Sverige och kommer att vara på väg ut till de första mottagande regionerna inom kort, men ännu har ingen hunnit få vaccindoserna, säger Klara Sondén infektionsläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Vaccinet som kommit till Sverige heter Jynneos. Det kommer först spridas till olika storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. Folkhälsomyndigheten säger att de kommer att ha vaccin även till andra regioner för beställning.

 

De kan få vaccin mot apkoppor

Regeringen har bett Folkhälsomyndigheten ta fram rekommendation för hur vaccinet ska användas.

Jynneos är inget nytt vaccin. Det har utvecklats för att användas mot smittkoppor. Eftersom det inte har använts mot apkopppor tidigare är det inte klarlagt hur effektivt det är. Eftersom det råder global brist på vaccinet är det inte möjligt att ge det till en bredare grupp ännu.

Folkhälsomyndigheten har därför gjort en risk-nytta-bedömning, för att på så sätt kunna avgöra hur rekommendationen bör se ut. Till en början kommer vaccinet endast erbjudas till personer som varit i nära kontakt med konstaterade smittade personer. Oftast handlar det om personer som exponerats för viruset via sexuella kontakter. Dessa kommer att  bli kontaktade av sina vårdgivare.

 

Så stor är skyddseffekten

I nuläget är det dock osäkert hur bra skydd vaccinerna kan ge. Det finns inte så många studier om hur effektivt vaccinet är. Men ECDC (European Center for disease Control) gör bedömningen att skyddseffekten kan vara omkring 80 till 85 procent. ECDC konstaterar också att det, nuvarande utbrottet inte kan stoppas genom enbart vaccination. Det finns flera anledningar bland annat att vaccinet inte är hundraprocentigt och den begränsade tillgången till vaccin som råder i nuläget.

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att gå ut med information till de grupper i samhället som i dag kan löpa högre risk att smittas av sjukdomen.

–Det är viktigt att man får tidig kontakt med hälso- och sjukvården, att förhållningsregler ges till bekräftade fall för att bryta fortsatt smittspridning samt att smittspårning görs för att hitta de individer som utsatts. Då kan även de få förhållningsregler och erbjudas vaccination, säger Klara Sondén, till Aftonbladet.

Sebastian Köhn deltog i pridefirandet i New York och det var i samband med det som han smittades med apkoppor. Han har berättat för The Guardian om sina erfarenheter.

– Jag tror att jag smittades genom sexuell kontakt, men jag kan inte med säkerhet säga när eller hur eftersom vi inte har den typen av smittspårningssystem, säger Sebastian.

Han beskriver smärtan och febern för tidningen.

– Det började med feber och ont i kroppen. Jag har aldrig upplevt något liknande tidigare. Jag kunde liksom se hur de blåsorna stack ut från halsen, säger han.

 

50 blåsor över kroppen

Sebastian berättar att han kunde se mer än 50 blåsor som var utspridda över stora delar av kroppen.

– Efter ett par dagar så hade det utvecklats till en fruktansvärd smärta. Jag tror inte att jag riktigt har upplevt en sån smärta tidigare.

Sebastian är kritisk till den vård han fick.

– Tillgången till behandling och vaccin har varit katastrofal, även fast det finns, säger han och utvecklar:

– Jag var frustrerad över att inte få behandling för symptomen. Sedan var det väldigt svårt att få en antivirusbehandling som finns och är effektiv.

Nu har ett vaccin blivit godkänt och ett nytt vaccin är på väg.

Det danska bioteknikföretaget Bavarian Nordic fick nyligen tillåtelse från EU-kommissionen att använda Imvanex-vaccinet som vaccin mot apkoppor.

Men i nuläget är det oklart om eller när det vaccinet kan komma att börja användas i Sverige.

– Det är ett vaccin som är snarlikt det vi redan har, men det finns inget datum eller tidsplan för det än. Det ligger sannolikt längre fram, säger Klara Sondén, till Aftonbladet,

 

Facundo Unia