Vaccin mot HPV – den vanligaste könssjukdomen

12 april, 2021

Humant papillomvirus (HPV) är ett mänskligt vårtvirus. Det finns fler än 200 olika typer av HPV-virus men alla ger inte upphov till vårtor. De flesta infekterar huden men några typer infekterar slemhinnor i underlivet där de kan orsaka kondylom och livmoderhalscancer hos kvinnor och kondylom, cancer i anal, svalg och penis hos män. HPV är världens vanligaste sexuellt överförda infektion (STI) och de flesta har någon gång i livet drabbats, oftast utan att veta om det. Nu ställs krav på att fler ska kunna vaccinera sig.

HPV smittar genom vaginala och anala samlag, oralsex och sannolikt också genom djupa kyssar. Kondom skyddar mot att drabbas av HPV och andra könssjukdomar.

Vanligare att MSM drabbas

Sverige registrerar inte smittväg men i USA har siffror publicerats som visar att risken ökar att drabbas av analcancer hos män som har sex med män (MSM) och ytterligare om du är hivpositiv med försvagat imunförsvar. Det finns vaccin som fungerar förebyggande mot HPV och det ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet. Sedan 2020 erbjuds detta vaccin även till pojkar. Vaccin mot HPV har bäst effekt om vaccinationen sker före den sexuella debuten. Detta beror på att HPV-virus är så vanliga att risken är stor att exponeras tidigt i livet. I Sverige kan kvinnor få kompletterande vaccin upp till 26 års ålder.

Flera länder, förutom Sverige, erbjuder vaccin. Efter ett utökat godkännande av den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA), kan vaccinet också ges som s.k. Catch Up till både män och kvinnor upp till 45 års ålder i USA.

Vaccin kan skrivas ut av läkare

 

 

Gardasil är vaccinet mot HPV

Gardasil är det vanligaste vaccinet mot HPV och det finns tillgängligt receptbelagt på svenska apotek. Det kan skrivas ut av läkare men eftersom det inte ingår i högkostnadsskyddet blir kostnaden hög, ca 1 500 kr/spruta. Tre injektioner behövs.

– I Europa anser man att nyttan med att ge HPV-vaccin även till äldre personer upp till 45 år inte är tillräckligt noggrant studerat. Beslut gällande detta tror jag att experter på Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket kommer att fatta. De i sin tur lutar sig mot bedömningar från europeiska myndigheter. Jag skulle gärna se att vaccinet blev mer tillgängligt, säger Finn Filén, överläkare på Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm.

Arne Wikström, är överläkare på Karolinska Institutet:

– Studier på personer upp till 45 år är i huvudsak gjorda på kvinnor. Det finns bara en liten studie gjord på en grupp med ett hundratal män över 26 år. Det finns en undergrupp med män som har sex med män (MSM) i den studien där man sett effekter av vaccinet, men vad jag vet var de männen yngre. Vaccinet är ju inte farligt, så i FASS har man inte angivit någon övre åldersgräns för Gardasil. Vill patienter betala för det så ser jag inget hinder att ge det. USA och EU har ofta olika riktlinjer, säger Arne Wikström och fortsätter:

– Vilket skydd vaccinet kan ge hos en person som redan exponerats för HPV vet man inte. Vaccinet är i första hand förebyggande, men man kanske kan anta att man inte hunnit exponeras för alla HPV-typerna ännu. En del spekulerar i att det också kan ge en ”booster” för immunsvaret hos en redan infekterad person.

Nu även till pojkar

I Sverige erbjöds Gardasil först endast till flickor men det har nu ändrats.

– Jag tycker själv att det är underbart att också pojkar nu inkluderats och att man på det sättet på sikt ger vaccin förebyggande till alla grupper. Det är jätteviktigt att barn och ungdomar vaccineras. tycker jag. Vaccinet skyddar mot en rad olika cancerformer och även kondylom. Dessutom är det även viktigt för MSM eftersom det skyddar mot analcancer.

– Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att vaccinet sedan 2017 är rabatterat för kvinnor upp till 26 år. Jag tycker att vaccinet borde kunna förskrivas rabatterat även till män upp till 26 års ålder, säger Finn Filén.

Analcander tre gånger vanligare hos MSM

Även RFSL-Stockholm anser att MSM borde omfattas av samma förmån.

– Utredningen visar att heterosexuella män till stor del skyddas av att heterosexuella kvinnor är vaccinerade, men att ännu fler cancerfall skulle undvikas genom vaccinering också av pojkar. Folkhälsomyndighetens utredning omfattade inte läget för särskilda riskgrupper, som exempelvis homo- och bisexuella män, även om internationella studier pekar mot en mångfaldigt större utsatthet. Bl.a. visar statistik att analcancer är tre gånger vanligare i gruppen homo- och bisexuella män, än vad livmoderhalscancer är bland kvinnor, säger Erik Radix, projektledare inom hivprevention hos RFSL Ungdom.

Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.

–  När HPV-vaccinet infördes för flickor erbjöds även personer med kvinna som juridiskt kön subventionerad Catch-Up-vaccinering. Vi vill nu att homo- och bisexuella cismän samt transpersoner som missat vaccineringen ska erbjudas vaccin, säger Jêran Rostam, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

– Vi har nyligen börjat titta på frågan för att se vilka möjligheter vi har att få till stånd s.k. catch up-vaccinering, åtminstone som riktat erbjudande till de mest riskutsatta. I flera länder sker detta redan. Danmark erbjuds exempelvis unga homo- och bisexuella män i åldrarna 18–26 år vaccin mot HPV.

Lär av andra istället för att utreda

I nuvarande pandemiläge är det svårt att få gehör för andra frågor än covid, men vi ser det som en möjlighet att åstadkomma stor nytta till en låg kostnad. Det skulle vara fantastiskt om vi kunde lära av andras exempel i den här frågan, istället för att lägga tid på att utreda förhållanden som andra redan har utrett, säger Olov Lindblad, projektledare inom hivprevention hos RFSL Stockholm.

RFSL Ungdom har ett särskilt intresse i frågan i i och med att det är unga som har störst nytta av vaccinering. Det blir i sammanhanget naturligt att samarbeta med RFSL-avdelningar runt om i landet, sedan Riksdagen gått på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att catch up-vaccination för pojkar och män ska beslutas regionalt. I nuläget tittar RFSL i Stockholm, Göteborg och Skåne i samverkan med RFSL Ungdom på frågan ur ett regionalt perspektiv.

Joakim Dillner, professor Karolinska Institutet

Joakim Dillner är professor vid Karolinska Institutet, forskningschef för Karolinska universitetslaboratoriet och Årets Cancernätverkare 2018.

– Jag tycker att policyn bör göras helt könsneutral så att alla män får samma cancerskydd som alla kvinnor.

I Sverige är det svårare att veta hur många MSM som drabbas av analcancer eftersom vi inte registrerar smittväg för de som drabbats av HPV.

– Registrering är en inte alldeles enkel fråga, men det skulle ge bättre data och kanske bättre hälsoförmåner. Men det är också ett integritetsproblem. Jag tycker nog att det är bättre att ge förmånen till alla män och ser bara fördelar samt att man slipper de potentiella integritetsproblemen. Behovet av att ge män som har sex med män (MSM) skydd var ett mycket viktigt argument inför införandet av HPV-vaccination av pojkar.

Barbro Westerholm argumenterade också för männen

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Häromdagen, den 7 april,  beslutade riksdagen att regeringen inom ramen för en ny uppdaterad nationell cancerstrategi, ska genomföra en systematisk, långsiktig och nationell satsning i form av en handlingsplan för att inom fem till sju år totalt eliminera livmoderhalscancer i Sverige. Det ska ske genom vaccination och screening.

I debatten argumenterade Barbro Westerholm (L) för att också förebygga och behandla den cancer som kan drabba män genom att de utsatts för HPV-virus.

Text: Facundo Unia