Vården och rättsväsendet behöver lära sig mer om nya fakta om hiv

4 april, 2018

Både sjukvården och rättsväsendet kan bli bättre när det gäller kunskap om  personer som lever med hiv. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Det finns kunskap om att smittsamheten är minimal vid behandlad hivinfektion – men det behövs rutiner som också tillämpas.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag undersökt om kunskapsunderlaget som heter ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” är känt i infektionssjukvården och rättsväsendet, samt hur det används.

Välfungerande medicinsk behandling gör att risken att hiv ska överföras blir minimal.

– Delar av vården behöver anpassas till detta, och det gäller även rättssystemet som i dag lutar sig mot prejudikat från 2004 som inte utgår från aktuell kunskap, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer HÄR.