Världen informerar om smittfri hiv

13 oktober, 2018

Den som lever med välbehandlad hiv och som tack vare framgångsrik behandling har en omätbar virusmängd, kan inte överföra viruset till andra. Det är en viktig och stor informationsutmaning som myndigheter och organisationer över hela världen har för att möta människors okunskap och rädsla och för att stärka hivpositivas många gånger sviktande självförtroende. Utmaningen innebär också att få alla att förstå att det är säkrare att ha sex med en hivpositiv som får behandling än med den som inte har testat sig.

”Smittfri hiv” kallar Sverige det när virus inte går att påvisa medan engelskspråkiga länder använder begreppet ”Undetectable = Untransmittable”, förkortat ”U=U”. I Sverige säger man också ”omätbart = oöverförbart” eller ”O=O”.

Att hiv inte smittar när virusmängden inte går att påvisa har bekräftats av forskare vid den 22:a internationella AIDS-konferensen (AIDS 2018) i Amsterdam. Det är viktigt att poängtera att risken för överföring är noll endast när virusmängden är omätbar vilket förutsätter att det har bekräftats av den behandlande läkaren.

Överläkare och professor Anna Mia Ekström berättar om smittfri hiv i en video som Posithiva gruppen sprider i Sverige.

 

RFSL har producerat flera korta filmer som informerar om smittfri hiv. Här är en av dem.

 

Gay Men’s Health Charity i England har lanserat The Undetectables, en video med tolv homosexuella män och en läkare för att förklara vad U=U innebär.

 

I Spanien informerar sångerskan Rebeca.

 

Italienarna möts av detta budskap.

 

Act Up Irland informerar om smittfri hiv eller U=U med paret Robbie & Maurice där den ena bär på hiv och den andra inte.

 

Denna amerikanska kampanj informerar på engelska men det finns textade versioner på manga andra spark via http://positiveseries.org/.