World AIDS Day 2018 uppmuntrar alla att ta reda på sin hivstatus

19 september, 2018

Årets tema för World AIDS Day den 1 december kommer att vara ”Känn din hivstatus” (”Know your status”). Betydande framsteg har gjorts sedan starten 1988, och idag känner tre av fyra personer som lever med hiv sin status. Men vi har fortfarande långt att gå, som den senaste UNAIDS-rapporten visar och det innebär att nå människor som lever med hiv men som inte känner till sin status och se till att de får kvalitetsvård och läkemedel.

Hivtestning är avgörande för att kunna erbjuda behandling och säkerställa att alla som lever med hiv kan få hälsosamma och produktiva liv. Det är också viktigt att ge människor möjlighet att fatta val om hivförebyggande åtgärder så att de kan skydda sig och sina nära och kära.

Tyvärr kvarstår många hinder för hivtestning runt om i världen. Stigma och diskriminering hindrar fortfarande människor från att ta ett hivtest. Tillgång till konfidentiell hivtestning är fortfarande en fråga som oroar. Många får fortfarande bara testa sig efter att ha blivit sjuka med symptom. Den goda nyheten är att det finns många nya metoder för att kunna utöka tillgången till hivtestning. Test med snabbsvar och självtest hjälper många människor att ta reda på sin hivstatus.

Hivtestning måste bli vanligare. För detta behövs politisk vilja och investeringar, liksom nya och innovativa metoder. Delta i World AIDS Day för att öka medvetenheten om vikten av att känna till sin status och kräv att alla hinder för att testa sig försvinner.

Sedan starten 1988 har FN-organ, regeringar och det civila samhället varje år agerat samlat för att kampa kring specifika teman relaterade till hiv och aids.

Läs mer om hivtest under fliken TESTA MIG här ovan.