Hur många får PrEP i Stockholm?

Hur många får PrEP i Stockholm?

Hur många får egentligen PrEP utskivet till sig i Stockholm?

Svar

Den 1 juni uppger Venhälsan att 2 063 personer har startat med PrEP vid mottagningen och 1 688 (82 %) är fortfarande aktiva PrEP-brukare. Resten har av någon anledning slutat med PrEP. Till detta ska läggas de som får PrEP via privat sjukvårdskontakt. Venhälsan är den enda mottagning inom region Stockholm som tillhandahåller PrEP. Där finns inte längre någon kö.