LGV

Information om LGV

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM).

LGV, Lymfogranuloma Venereum är en könssjukdom som ännu är ovanlig men som ökar i Sverige. Sjukdomen var tidigare vanligast i Afrika, Asien och Central- och Sydamerika och ses framförallt hos män som har sex med män (MSM). LGV orsakas av en viss typ av klamydiabakterie, en annan typ än den som ger upphov till den vanliga klamydiasjukdomen. Smittan överförs vid samlag. Sjukdomen ökar smittsamheten och mottagligheten för att smittas av hiv.

LGV bland MSM i Sverige ökar

LGV bland män som har sex med män (MSM) ökar i Sverige Fram till och med 2013 har totalt 109 LGV-fall rapporterats bland män som har sex med män (MSM) i Sverige. Sedan 2005, när de första fallen rapporterades, har antalet stadigt ökat från år till år. Under 2013 upptäcktes 22 fall av LGV i vår grupp. De flesta fall i Sverige är rapporterade från Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm.

Hur smittar LGV?

LGV orsakas av en bakterie som överförs genom oskyddade samlag. Inkubationstiden är ofta lång, upp till någon månad innan lymfkörtelsvullnad uppträder. De genitala såren uppträder betydligt tidigare.

Symtom och besvär

Sjukdomen börjar ofta med smärtfria, ytliga små sår runt penis eller analen som ibland inte märks. Så småningom börjar lymfkörtlarna i närheten att svullna, en svullnad som kan bli mycket smärtsam. LGV i analen kan likna svår tarminflammation (typ Ulcerös colit/Crohns sjukdom). Utan behandling kan vargångar (fistlar) bildas som kan bryta igenom huden. Om man inte behandlar kan vävnadsförstörelsen med kroniska ärrbildningar bli omfattande och bestående. I värsta fall kan ärrbildningarna innebära kraftiga förtjockningar av hud och ben.

Provtagning

Provtagning sker på samma sätt som vid klamydiainfektion. Det finns mycket att tänka på för oss män som har sex med andra män vid provtagning. Klicka och läs mer här. Partners till personer som har fått diagnosen LGV och haft oskyddat sex, måste utgå ifrån att de själva bär på bakterien och kan föra det vidare. Det är då viktigt att bli kontrollerad och vid behov behandlad.

Hitta en mottagning för provtagning som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Behandling

LGV behandlas med samma antibiotika som vid klamydiainfektion, men i högre dos och under längre tid. I bland måste man kirurgiskt dränera en lymfkörtel eller skära bort en fistelgång.

LGV och hiv

Det finns ett mycket starkt samband mellan LGV och hiv. Enligt erfarenheter från Venhälsan (Södersjukhuset) ökar LGV smittsamheten och risken att bli smittad av hiv. Hivpositiva som har oskyddat sex med andra hivpositiva löper en större risk att få LGV, speciellt om man har sex i storstäder som t.ex. Berlin, Barcelona, Paris, London etc. troligen på grund av att LGV är vanligare i denna grupp och i dessa städer, men också på grund av ökad immunbrist orsakad specifik mottaglighet, även vid välbehandlad hiv.

Skydda dig själv och din partner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett bra skydd mot hiv, LGV och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Ytterligare information kan du från någon av de mottagningar som erbjuder testning. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2015-05-04.

All statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.