Gonorré

Gonorré

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM).

Gonorré har under lång tid varit sällsynt i Sverige men ökat markant de senaste åren, främst bland män och då speciellt män som har sex med andra män (MSM). Resistens mot antibiotika som rekommenderas mot gonorré har ökat snabbt under de senaste åren och fortsätter öka. Om utvecklingen fortsätter kan gonorré bli svår att bota i framtiden. Begreppet ”Supergonorré” där ingen antibiotika hjälper, har tyvärr blivit verklighet.

Facts about Gonorrhoea in other Languages

Via this link you can find facts and information in several different languages about Gonorrhoea and how you can have safer sex and so protect yourself. To read, download, print out and distribute to your friends!

Gonorré bland män som har sex med män (MSM) ökade i Sverige under 2017

1 309 män smittades genom sex med andra män (MSM), en ökning med 55 procent jämfört med 2016. Mellan 2009–2015 sågs en signifikant ökning av gonorré bland MSM med i genomsnitt 17 procent årligen. Av alla rapporterade gonorréfall bland MSM rapporterades flest fall (45 procent) i åldersgruppen 25–34 år.

Man tror att ökningen i vår grupp beror på ökat sexuellt risktagande och mindre kondomanvändning.  Detta eftersom även klamydia och syfilis ökar bland MSM, men minskar i övrigt.

Hur smittar gonorré?

Gonorré orsakas av en bakterie som smittar genom sex och oftast finns i urinröret. Bakterien kan också förekomma i svalget eller i ändtarmen och ibland även i ögonen. Gonorré sprids vid oskyddat analsex. Bakterien kan också överföras vid oskyddat oralsex. Även om det inte är vanligt kan gonorré även överföras vid ömsesidig onani genom direkt kontakt med en infekterad slemhinna. Det räcker med att fingrarna kommer i kontakt med den infekterade slemhinnan och sedan infekterar den friska slemhinnan. Även ögonen kan infekteras på detta sätt. Du kan även få gonorré om du delar sexleksaker med någon.

Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Symtom och besvär

Bakterien kan finnas i urinröret, i ändtarm och svalg. Vanligaste tecknet på att man är smittad är flytningar och sveda när man pinkar. Besvären kommer oftast inom en vecka efter smitta. Ibland vet man inte att man smittats eftersom sjukdomen inte alltid ger några symtom. Detta gäller särskilt om bakterien finns i svalg eller ändtarm där den kan finnas under lång tid utan att man märker något, men man är ändå smittsam. En obehandlad infektion kan leda till sterilitet genom inflammation i bitestiklarna hos män och inflammation av äggledarna hos kvinnor.

Provtagning

Gonorréinfektionen orsakas av en bakterie som odlas från sekretprov som tas från urinrör, svalg och ändtarm. En bra mottagning med erfarenhet av att ta prov från män som har sex med andra män vet att de ska ta ´prov från, som det kallas, ”alla lokaler”, d.v.s. från svalg, urinrör och från ändtarm. Det tar ca en vecka att få svar. Tester som man kan beställa på nätet eller köpa på apotek tar endast prov från urin och är inte tillräckliga för oss.

Hitta en mottagning för provtagning som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Behandling

Gonorrébakterien är resistent (motståndskraftig) mot vissa antibiotikatyper men infektionen kan botas med rätt antibiotika. Eftersom bakterien ofta är resistent är det därför viktigt att prov tas innan behandling påbörjas. Kontrollprov tas alltid efter avslutad behandling. Partner måste också undersökas och behandlas. Obehandlad gonorré kan ge upphov till komplikationer (följdsjukdomar) så som inflammation i bitestikeln vilket kan leda till sterilitet. Man kan även få ögon- och ledinflammation.

Multiresistent gonorré eller ”supergonorré upptäcktes först i Storbritannien i februari 2018 och i Australien i mars. Personerna hade bland annat blivit smittade på resor i Sydostasien. Inget fall har oi ktober 2018 anmälts till myndigheterna i Sverige. Dessa fall är de första i världen där gonorrébakterien haft höggradig resistens mot de vanligaste antibiotika azitromycin och ceftriaxon men även mot flertalet alternativa antibiotika.

Multiresistent gonorré är ett allvarligt och växande hot eftersom det finns få alternativ till de rekommenderade behandlingarna, det saknas vaccin mot gonorré och det förebyggande arbetet är bristfälligt i många delar av världen.

Gonorré och hiv

Enligt erfarenheter från Venhälsan (Södersjukhuset) ökar gonorré i svalget, urinröret och ändtarmen risken att bli smittad med hiv om den hivpositiva inte står under framgångsrik behandling, sannolikt under förutsättning att det handlar om sex i den smittade lokalen (kroppsdelen).

Hivpositiva som har oskyddad sex med andra hivpositiva löper en större risk att få gonorré, troligen på grund av att gonorré är vanligare i denna grupp.

Skydda dig själv och din partner

Kondom är ett relativt säkert skydd också mot gonorré och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Ytterligare information kan du hitta här. Du kan också vända dig till någon av de mottagningar som erbjuder provtagning. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2018-11-02.
All statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.