Gonorré

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Gonorré

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM).
Gonorré har under lång tid varit sällsynt i Sverige men ökat markant de senaste åren, främst bland män och då speciellt män som har sex med andra män (MSM). Resistens mot antibiotika som rekommenderas mot gonorré har ökat snabbt under de senaste åren och fortsätter öka. Om utvecklingen fortsätter kan gonorré bli svår att bota i framtiden.

Facts about Gonorrhoea in other Languages

Via this link you can find facts and information in several different languages about Gonorrhoea and how you can have safer sex and so protect yourself. To read, download, print out and distribute to your friends!

Gonorré bland män som har sex med män (MSM) ökade i Sverige under 2012

Gonorré ökade med 16 % år 2012 i hela befolkningen och med 36 % i gruppen män som har sex med män (MSM) jämfört med året innan. Det innebär 360 fall av gonorré i gruppen MSM i Sverige jämfört med år 2011 då 263 fall rapporterades.

Så här ser den historiska statistiken ut från 1998 och framåt för gonorré i gruppen män som har sex med män (MSM) i Sverige:

1998 73
1999 121
2000 244
2001 170
2002 185
2003 220
2004 252
2005 326
2006 205
2007 195
2008 249
2009 172
2010 278
2011 263
2012 360
2013 442

442 fall av gonorré under år 2013 är den högsta siffran som noterats under de sexton år som Sentry.nu redovisar här ovan och det är en kraftig ökning från året innan.

Många smittas utomlands och över hälften i Västeuropa. Länder som syns ofta i statistiken är Danmark, Spanien, Tyskland och Storbritannien.

Liksom tidigare år är det storstadslänen Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen som står för flest fall av gonorré.

Hur smittar gonorré?

Gonorré orsakas av en bakterie som smittar genom sex och oftast finns i urinröret. Bakterien kan också förekomma i svalget eller i ändtarmen och ibland även i ögonen. Gonorré sprids vid oskyddat analsex. Bakterien kan också överföras vid oskyddat oralsex. Även om det inte är vanligt kan gonorré även överföras vid ömsesidig onani genom direkt kontakt med en infekterad slemhinna. Det räcker med att fingrarna kommer i kontakt med den infekterade slemhinnan och sedan infekterar den friska slemhinnan. Även ögonen kan infekteras på detta sätt. Du kan även få gonorré om du delar sexleksaker med någon.

Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Symtom och besvär

Bakterien kan finnas i urinröret, i ändtarm och svalg. Vanligaste tecknet på att man är smittad är flytningar och sveda när man pinkar. Besvären kommer oftast inom en vecka efter smitta. Ibland vet man inte att man smittats eftersom sjukdomen inte alltid ger några symtom. Detta gäller särskilt om bakterien finns i svalg eller ändtarm där den kan finnas under lång tid utan att man märker något, men man är ändå smittsam. En obehandlad infektion kan leda till sterilitet genom inflammation i bitestiklarna hos män och inflammation av äggledarna hos kvinnor.

Provtagning

Gonorréinfektionen orsakas av en bakterie som odlas från sekretprov som tas från urinrör, svalg och ändtarm. En bra mottagning med erfarenhet av att ta prov från MSM vet att de ska ta ´prov fram, som det kallas, ”alla lokaler”, d.v.s. från svalg, urinrör och från ändtarm. Det tar ca en vecka att få svar.

Hitta en mottagning för provtagning som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Behandling

Gonorrébakterien är resistent (motståndskraftig) mot vissa antibiotikatyper men infektionen kan botas med rätt antibiotika. Eftersom bakterien ofta är resistent är det därför viktigt att prov tas innan behandling påbörjas. Kontrollprov tas alltid efter avslutad behandling. Partner måste också undersökas och behandlas.

Obehandlad gonorré kan ge upphov till komplikationer (följdsjukdomar) så som inflammation i bitestikeln vilket kan leda till sterilitet. Man kan även få ögon- och ledinflammation.

Gonorré och hiv

Enligt erfarenheter från Venhälsan (Södersjukhuset) ökar gonorré i svalget, urinröret och ändtarmen risken att bli smittad med hiv, sannolikt under förutsättning att det handlar om sex i den smittade lokalen (kroppsdelen).

Hivpositiva som har oskyddad sex med andra hivpositiva löper en större risk att få gonorré, troligen på grund av att gonorré är vanligare i denna grupp.

Skydda dig själv och din partner

Kondom är ett relativt säkert skydd också mot gonorré och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Ytterligare information kan du hitta här. Du kan också vända dig till någon av de mottagningar som erbjuder provtagning. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2013-07-15.
All statistik kommer från Smittskyddsmyndigheten.