Klamydia

Klamydia

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM). .

Klamydia är idag den i särklass vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektionen i Sverige. Bakterien angriper celler i slemhinnan i urinröret och i ändtarmen. Den förekommer ibland också i svalget.

Facts about Chlamydia in other Languages

Via this link you can find facts and information in several different languages about Chlamydia and how you can have safer sex and so protect yourself. To read, download, print out and distribute to your friends!

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige.

Under 2019 rapporterades totalt 34 726 fall av klamydia i Sverige varav 1 632 i gruppen män som har sex med män (MSM) och det innebär en stadig ökning under de senaste 20 åren.

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar mycket lätt vid oskyddad sex och ibland också vid oralsex. Även vid ömsesidig onani och användande av sexleksaker kan sekret från en infekterad slemhinna överföra smitta till en annan person.

Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Symtom och besvär

Oftast ger inte klamydia några besvär. Därför kan du smitta din sexpartner eller få infektionen av din partner utan att ni vet om det. Får du symtom tar det från knappt en vecka till tre veckor från att du får infektionen till du känner av några besvär. Män känner då oftast sveda i urinröret när du kissar. Klåda eller irritation i urinröret förekommer också. En genomskinlig flytning (som tunt slem) är också vanligt. Ibland kan män få bitestikelinfektion med smärta och svullnad i pungen.

Provtagning

Klamydiainfektion orsakas av en bakterie som odlas från sekretprov som bör tas från urinröret, ändtarm och svalg. Man kan också lämna urinprov och det går att beställa och göra klamydiatest via hälsovården på Internet. Det kan vara enkelt och praktiskt men då sker det bara genom urinprov och man får ett resultat som bara visar om man har klamydia i urinröret. Det är den allmänna rutinen inom sjukvården men i vår grupp (MSM) är det angeläget att också ta prov i, som det kallas, ”andra lokaler”, d.v.s. i svalget och ändtarmen, för att veta om infektionen bara sitter där. Bara ca 40 % av de i vår grupp (MSM) som har klamydia har det i urinröret. Då måste man komplettera ett urinprov med ett besök på en mottagning som har kunskap och erfarenhet av våra förutsättningar. Antingen finns den kunskapen sedan tidigare eller också får du upplysa dem om var du vill att de ska ta prover.

De mottagningar som Sentry.nu rekommenderar här nedan vet hur det ska gå till.

Kom ihåg att klamydia kan överföras mellan urinrör, svalg och ändtarm med t.ex. fingrar och sexleksaker och också på samma sätt mellan dig och din partner.

Det tar ca en vecka att få provsvar.

Könssjukdomen Mycoplasma genitalium orsakas av en bakterie som kan ge liknande symtom som klamydia. Man ska därför alltid testa sig också för denna bakterie om man inte blivit besvärsfri efter behandling för klamydia.

Provtagning är kostnadsfri eftersom klamydia ingår i smittskyddslagen.

Hitta en mottagning för klamydiaprov som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Behandling

Klamydiainfektion botas med antibiotika. Man kan naturligtvis kontrollera men det är inte nödvändigt efter behandling. Din partner måste också undersökas och behandlas.
Man vet att det är vanligt att den som har haft klamydia ofta får klamydia igen inom något år. Detta beror nästan alltid på att
man blivit smittad på nytt av en ny partner. Det är alltså viktigt att alltid använda kondom.

Obehandlade eller upprepade klamydiainfektioner kan orsaka följdsjukdomar som hos män kan innebära försämrade spermier och sterilitet. Man kan även få ögon- och ledinflammation. Risken för följdsjukdomar minskar om du snabbt får behandling efter att ha blivit smittad.

Könssjukdomen Mycoplasma genitalium orsakas av en bakterie som kan ge liknande symtom som klamydia. Denna är mer svårbehandlad och behandlas som regel med ett annat antibiotikum än det som man får vid en klamydiainfektion. Därför
ska man alltid testa sig för denna bakterie om man inte blivit besvärsfri efter behandling för klamydia.

Klamydia och hiv

Enligt erfarenheter från Venhälsan (Södersjukhuset) ökar klamydia i ändtarmen risken att bli smittad med hiv, sannolikt under förutsättning att det handlar om sexteknik som innebär att man blir påsatt.

Hivpositiva som har oskyddad sex med andra hivpositiva löper en större risk att få klamydia, troligen på grund av att klamydia är vanligare i denna grupp.

Skydda dig själv och din oartner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett bra skydd mot Klamydia och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Ytterligare information kan du hitta här. Du kan också vända dig till någon av de mottagningar som erbjuder testning. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2020-05-01.
All statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.