Regeringen vill halvera hiv-stöd

25 september, 2016
Budgetposten ”Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar” halveras under nästa år. Detta enligt regeringens nyligen presenterade budget. Beslutet kritiseras hårt av föreningar, organisationer och myndigheter som arbetar i kampen mot spridningen av hiv. Läs mer

Karriär kan vara svårt för hivpositiva

19 september, 2016
Att plötsligt bli hivpositiv kan komplicera livet på många sätt. Inte minst vid yrkesval och karriär. Få är i dag helt öppna med att de är hivpositiva och de flesta vill ha kontroll över vilka som vet och i möjligaste mån veta hur informationen sprids. Ofta frågas det efter vår hälsa, efter en hälsodeklaration eller ett hälsointyg och för en hivpositiv känns det lika obehagligt varje gång eftersom man inte riktigt vet vem som läser innehållet och i vilka sammanhang den kommer att användas. Läs mer

Hivpositiv och sökte till polisen

19 september, 2016
Att upptäcka att man är hivpositiv innebär stora förändringar i livet. Förutom rent praktiska följder såsom regelbunden medicinering, läkarbesök och att tvingas leva med smittskyddslagens krav kan det påverka vardagslivets relationer, studieval och yrkessituation. Få känner till att det finns yrken där utbildningen kan kompliceras och där det förutsätts att man är kärnfrisk för att få det efterlängtade jobbet. Läs mer