Välbehandlad hiv ökar inte risken för allvarlig covid-19

11 juni, 2021
För personer som lever med en välbehandlad hivinfektion ökar inte risken för allvarlig covid-19. Det visar en ny litteraturöversikt om covid-19 och hiv från Folkhälsomyndigheten. Läs mer

Oklar ansvarsfördelning i många regioner vid vård av hivpatienter

7 juni, 2021
Vården av hivpatienter är under förändring i många av landets regioner. Många har kontaktat Posithiva Gruppen med frågor och med sin oro. Personer som i över 30 år har kunnat vända sig till sin hivläkare som första steg i vårdkedjan vittnar om att de allt oftare hänvisas till primärvården för all vård som inte är specifikt just hivrelaterad. Samtidigt upplevs primärvården inte rustad på grund av fördomar och okunskap, att kunna bemöta personer med hiv. Läs mer

40 år sedan de första rapporterna om aids

5 juni, 2021
För 40 år sedan identifierades för första gången en sällsynt sjukdom som dödade homosexuellas män. Ingen kunde då ana att det var början på en global pandemi som skulle innebära rädsla, sjukdom, död och stigma för en redan marginaliserad grupp människor. Läs mer