Vad kan du om infektiuoner, bakterier och virus?

17 februari, 2020
Här är grundkursen för alla. Här är fakta om din sexuella hälsa som du måste kunna för att hänga med och hålla dig informerad om sådant som alla sexuellt aktiva kan råka ut för. Kan du egentligen skilja på bakterier och virus? Läs mer

Socialutskottet vill se över informationsplikten

13 februari, 2020
Riksdagens socialutskott har ställt sig bakom Barbro Westerholms och åtta andra liberalers motion och uppmanar regeringen att ge lämplig myndighet i uppdrag att föreslå förebyggande insatser för att främja hbtq-personers psykiska hälsa och ta initiativ till en översyn av smittskyddslagen och analysera om informationsplikten för hivpositiva fyller sitt ändamål. Läs mer

Fyra hivpositiva upptäckta i Venhälsans PrEP-kö

11 februari, 2020
Fyra personer som väntat på att få förebyggande hivbehandling PrEP (Pre Expositions Profylax)    utskrivet av Venhälsans läkare har konstaterats bära på hiv. Minst tre av dessa fyra har utsatt sig för hiv och blivit hivpositiva under väntetiden. En kan ha varit hivpositiv redan då hen kontaktade mottagningen men kan också ha drabbats under sin kötid. Ingen av de 560 personer som startat med PrEP har blivit hivpositiva. Läs mer