Utbrott av hepatit A i Berlin och London samt LGV i Ungern.

13 februari, 2017
Myndigheterna rapporterar om allvarliga utbrott av hepatit A i Berlin, andra tyska städer och med länk till flera europeiska storstäder såsom London. LGV-utbrott har uppmärksammats i Ungern. Läs mer

Vem kan älska mig nu?

6 februari, 2017
Efter att ha blivit utsparkad från en religiös familj i Israel lever Saar som öppet homosexuell i London. N'r han får besked om att han är hivpositiv rasar hans tillvaro. Läs mer

Syfilis ökar med 15% bland oss varje år

2 februari, 2017
Under 2015 rapporterades 330 fall av syfilis. Det är en ökning med 35 % jämfört med 2014 då 244 fallrapporterade. Folkhälsomyndighetens siffror från 2016 har ännu inte presenterats men tendensen ser tyvärr lika illavarslande ut. Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män jämfört med övriga befolkningen. Läs mer