Svensk PrEP-reform ett steg närmare

13 juni, 2018
En svensk PrEP-reform, dvs möjligheten för läkare att skriva ut läkemedlet Truvada som förebyggande hivbehandling, har kommit ett steg närmare en verklighet. Tidigare har Folkhälsomyndigheten sammanställt publicerade studier och rekommendationer och Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) har rekommenderat PrEP till bl.a. män som har sex men män (MSM) som har ett sexuellt beteende som är en betydande risk för att smittas av hiv. Läs mer

Hivpositiv man frias efter oskyddade samlag

7 juni, 2018

Paul åtalades för framkallande av fara för annan och Sentry.nu har följt fallet och har tidigare skrivit om honom. Han blev frikänd i tingsrätt och hovrätt. Nu har Högsta domstolen sagt sitt. En dom som därmed blir vägledande för eventuella kommande åtal i Sverige. En välinställd hivbehandling gör att risken för att överföra smittan vid oskyddade samlag är minimal. Åtalet för framkallande av fara för annan har därför ogillats.

Läs mer

Sverige har fått en samtyckeslag – detta gäller från 1 juli

24 maj, 2018
Riksdagen har klubbat regeringens förslag om en samtyckeslag. Principen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Samtidigt blir fler handlingar kriminella och straffen skärps. Läs mer