Venhälsan begränsar sin utskrivning av läkemedel till hivpatienter

10 september, 2020
Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm slutar att skriva ut läkemedel till sina hivpatienter som är avsedda för annan behandling än av själva hivinfektionen. Orsaken uppges vara sjukhusets ändrade ersättningsregler som har sin grund i att regionen vill styra sjukvård som inte är akut och specialiserad, till primärvården. I första hand ska man vända sig till sin husläkare och sin vårdcentral. Läs mer

Nu har Venhälsan börjat beta av sin PrEP-kö

4 september, 2020
Nu har Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm kommit igång igen med att beta av den kö för att få starta med PrEP (Pre Expositions Profylax) som har bildats bl.a. på grund av den pandemi som fortfarande pågår i samhället. Läs mer

Här är länderna som är bäst på PrEP

8 augusti, 2020
I fem år har den ideella organisationen AVAC (Advocates for HIV prevention to end AIDS) arbetat med att kartlagt hur olika länder tillhandahåller förebyggande PrEP-behandling. Nu har de lanserat ”The Global PrEP Tracker” (KLICKA HÄR), en interaktiv tjänst som gör det möjligt att visualisera användningen av PrEP i hela världen. Kartläggningen uppdateras varje kvartal. Läs mer