Syfilis

Syfilis

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM).

Syfilis Syfilis orsakas av en bakterie. Syfilis sprids vid oskyddade sexuella kontakter och överförs lätt mellan människor vid samlag och oralsex.

Facts about Syphilis in other Languages

Via this link you can find facts and information about Syphilis in several different languages and how you can have safer sex and so protect yourself. To read, download, print out and distribute to your friends!

Syfilis i Sverige

Under 2019 rapporterades totalt 431 fall av syfilis i Sverige varav 338 fall i gruppen män som har sex med män (MSM). Syfilis är framförallt en sjukdom i vår grupp och antalet ökar stadigt.

Hur smittar syphilis?

Syfilis är mycket smittsamt. Bakterien tar sig in i kroppen genom små sprickor i huden eller genom slemhinnorna.

Bakterien finns i och smittar via såväl sår i hud/slemhinna som i blod och sädesvätska. Syfilis smittar vid de flesta sorters sex; samlag, oralsex (både den som suger och blir sugen). Bakterien kan också överföras med fingrarna och via sexleksaker om de kommer i kontakt med ett smittsamt sår, eller genom kyssar om det finns sår på läpparna eller i munnen eller genom rimming (slick i stjärten). Du kan även få syfilis via blod om du använder droger och delar spruta med någon som bär på bakterien.

Slemhinnor är de ytor som finns inne i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och genitalierna. Slemhinnor består i huvudsak av celler som ibland har uppgiften att utsöndra slem, transportera inandade partiklar men som också har förmågan att absorbera näringsämnen.

Symtom och besvär

Syfilis kan vara helt symtomfri. I upp till två år från det man blev smittad, är man smittsam oavsett om man har symptom eller inte.
Vanligen uppstår oömma sår, ca tre veckor efter smittotillfället, på de ställen där bakterien trängt in i kroppen; på penis, i munnen/svalget eller på läpparna eller i ändtarmen. Ibland också på pungen, bröstvårtan eller på ett finger. Ett sår i ändtarmen upptäcks oftast inte.

Även utan behandling försvinner såret efter tre-sex veckor, men bakterierna finns kvar i kroppen. Efter ca två-tre månader visar sig sjukdomen genom utslag på huden. Andra symtom kan vara feber, trötthet, ledsmärtor och håravfall. Dessa symtom kan förekomma under en kortare eller längre tid, men avtar sedan och försvinner inom något år. Först åratal senare kan sjukdomen, om den inte behandlats, ge sig tillkänna genom skador på hjärta, hjärna, nervsystem eller andra organ och sjukdomen är i detta stadium livshotande. En stor risk med syfilis är att sjukdomen kan förbli oupptäckt i sina första stadier.

Provtagning

Provtagning för syfilis är kostnadsfri eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen. Du testar dig genom att lämna ett blodprov. Prov kan även tas från eventuella sår där bakterien kan finnas. Bakterien kan upptäckas tidigast fyra veckor efter smittillfället. För att vara säker på att infektionen ska upptäckas i testet kan det behöva gå upp till tre månader efter smittillfället. Testa dig om du misstänker att du har syfilis.

Hitta en mottagning för syfilisprov som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Behandling

Syfilis kan botas med penicillininjektioner i 10-20 dagar. Efter behandlingen görs upprepade kontrollbesök under minst ett års tid. En infektion som behandlas i tid läker helt.

Syfilis och hiv

Syfilis ökar risken att bli smittad med hiv, dels när man har primär syfilis med sår men också därefter då syfilisinfektionen behandlats. Det saknas kontrollerade studier om orsaken men detta är erfarenheter från Venhälsan (Södersjukhuset) och de räknar med en rätt betydande ”överrisk”, kanske 10-faldig. 25 % av alla nyupptäckta hivfall bland MSM vid Venhälsan har haft eller har syfilis vid diagnosen (juli 2013).

För den som är hivpositiv, även med framgångsrik behandling, finns en ”överrisk” att smittas med syfilis. 30-50 % av MSM med syfilis vid Venhälsan är hivpositiva.

Syfilis aktiverar hiv och kan höja virusnivån och sänka antalet T-hjälparceller, men det verkar vara övergående och rättas till när syfilis behandlats.

Skydda dig själv och din partner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett relativt bra skydd mot syfilis och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Ytterligare information kan du hitta här. Du kan också vända dig till någon av de mottagningar som erbjuder testning. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2020-05-01.
All statistik kommer från Folkhälsomymdigheten.