Hepatit A, B, C

Hepatit A, B och C

 

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktad till män som har sex med män (MSM).

Hepatit (gulsot)
De olika typerna av smittsam hepatit har fått bokstavsbeteckningar efter i vilken ordning de har upptäckts. De som är vanligast förekommande i Sverige är hepatit A, B och C. Sjukdomssymtomen är likartade, men det finns stora skillnader när det gäller hur de smittar, hur många som insjuknar, sjukdomens förlopp och risken för att få en bestående infektion.

Hepatit lyder under smittskyddslagen vilket innebär bland annat att du har rätt till kostnadsfri testning om du misstänker att du kan vara smittad.

Facts about Hepatit in other Languages

Via THIS LINK you can find facts and information about Hepatit/Hepatitis and how you can have safer sex and so protect yourself. To read, download, print out and distribute to your friends!

Hepatit i Sverige 2019

År 2019 rapporterades totalt 90 fall av hepatit A i Sverige. Gruppen män som har sex med män redovisas inte separat.

Under 2019 var det totala antalet anmälda fall av hepatit B i Sverige 1 103. Av dessa tillhörde 8 fall gruppen män som har sex med män (MSM). Eftersom det vid kronisk infektion kan vara ett smittotillfälle långt tillbaka i tiden är rapportering av smittväg ofta tveksam.

Under 2019 rapporterades totalt 1 397 fall av hepatit C ,varav 21 fall var ur gruppen män som har sex med män (MSM). Den vanligaste smittvägen bland fall där smittväg fanns angivet var vid injektion av droger. .

Under 2016/17 har 15 europeiska länders smittskyddsmyndigheter rapporterat om utbrott av hepatit A, främst bland män som har sex med andra män (MSM). Det är främst myndigheterna i Sverige, Spanien, Storbritannien och Portugal som larmade om totalt över 1 000 sjukdomsfall.

Hur smittar hepatit?

Hepatit A

Hepatit A förekommer över hela världen. Viruset utsöndras i avföringen och sprids via avloppsförorenat dricksvatten, mat som kommit i kontakt med förorenat vatten eller genom sex.

Smittrisken är större i länder med dålig standard på vatten och avlopp. Tiden från smittotillfället till sjukdomens utbrott är två till sex veckor. Då virus utsöndras genom avföring kan också hepatit A smitta från person till person vid mycket nära sexuella kontakter, Vid hepatit A blir man smittfri efter några veckor och infektionen leder aldrig till kronisk sjukdom.

Hepatit B

Hepatit B finns över hela världen, och smittar främst genom blod (blodtransfusion) orena nålar, exempelvis vid tatuering eller injektionsmissbruk eller sexuell kontakt. Tiden från smittotillfället till sjukdomsutbrott är två till sex månader. Smittfrihet kan dröja flera månader och cirka 5 % av de som drabbas fortsätter att vara kroniskt smittsamma. Hepatit B kan leda till kronisk leverinflammation med risk för skrumplever och en ökad risk för levercancer.

Hepatit C

För hepatit C är blodsmitta den vanligaste smittvägen. Smitta förekommer bland missbrukare som delar nålar samt vid sexuell överföring. Sjukdomen bryter ut en till fyra månader efter smittotillfället. Smittfrihet kan dröja flera månader och mer än hälften blir kroniska smittbärare. Vid kronisk leverinflammation finns risk för skrumplever och levercancer.

Symtom och besvär

Man är smittsam flera veckor innan sjukdomssymtomen visar sig. De första symtomen för hepatit är trötthet, feber, illamående och kräkningar. Så småningom blir huden och ögonvitorna gula. Urinen brukar då vara mörk och avföringen ljus. Ibland förekommer även ledvärk och klåda. Svullnad av levern kan ge värk upp till höger i magen, strax under revbenen. Det är inte ovanligt med trötthet och dålig matlust under flera veckor till månader efter insjuknandet.

Alla typer av akut hepatit kan i enstaka fall ge en mycket svår sjukdomsbild, framför allt gäller det hos äldre personer.

Provtagning

Diagnosen ställs med blodprov som också används för att se om infektionen läkt ut. Hepatit ingår i smittskyddslagen vilket bland annat innebär att du har rätt till kostnadsfri provtagning om du misstänker att du är smittad.

Hitta en mottagning som Sentry.nu har speciellt stort förtroende för nära dig. Klicka här.

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att tvätta händerna noga och att enbart dricka rent vatten när du är på resa i områden med dålig standard på vatten och avloppsrening. Undvik råa grönsaker, oskalad frukt, is och glass. Undvik blodkontakt och använd alltid kondom.

Man kan i dag vaccinera sig mot hepatit A och B med ett mycket bra vaccin som varar i minst tio år. Vaccinet rekommenderas till alla män som har sex med män. Många regioner, bl.a. Stockholm, vaccinerar MSM utan kostnad. Det finns inget vaccin mot hepatit C.

Behandling

Någon speciell behandling mot virusinfektionen ges inte vid akut smittsam hepatit, eventuellt med undantag för hepatit C. Däremot finns möjlighet att behandla kronisk infektion med hepatit B och C. Framförallt vid hepatit C kan man i många fall få sjukdomen att läka ut.

Egenvård

Om du har blivit sjuk ska du undvika att belasta levern i onödan. Detta gäller både alkohol och vissa läkemedel. Din läkare ger råd om detta.

Den som har smittats av hepatit är skyldig att följa vissa regler för att minska risken för att smitta andra. Vaccination kan ges till familjen och till sexuella kontakter. Kondom vid samlag är som alltid ett bra skydd mot smitta.

Hepatit C och hiv

Det finns ett mycket starkt samband mellan hepatit C och hiv. Ett hepatit C-utbrott runt om i Europa drabbar i hög grad hivpositiva.

Hivpositiva som har oskyddat sex med andra hivpositiva löper en större risk att få hepatit C speciellt om man har sex i storstäder som t.ex. Berlin, Barcelona, Paris, London etc. men givetvis också i Malmö, Köpenhamn och Stockholm troligen på grund av att hepatit C är vanligare i denna grupp och i dessa städer, men också på grund av ökad immunbrist orsakad specifik mottaglighet, även vid välbehandlad hiv och ökad smittsamhet från den men både hiv och hepatit C.

Skydda dig själv och din partner

Använd kondom och undvik sperma i munnen. Kondom är ett bra skydd mot hepatit och andra sexuellt överförda sjukdomar, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget. Glöm inte vattenbaserat glidmedel! Använd bara dina egna sexleksaker. Om du nödvändigtvis måste låne eller låna ut – se till så att de är väl rengjorda.

Mer information

Du kan också vända dig till någon av de mottagningar som erbjuder provtagning för alla olika sexuellt överförbara sjukdomar. Du hittar en bra lista här.

Texten uppdaterad 2020-05-01
Statistik kommer från Folkhälsomyndigheten.