Immun efter en könssjukdom?

Immun efter en könssjukdom?

Om jag har haft en könssjukdom, t.ex. klamydia, är jag immun mot den därefter?

Svar

Könssjukdomar, eller sexuellt överförda infektioner (STI), ger ingen immunitet. Som exempel kan nämnas klamydia, gonorré och syfilis. Det innebär alltså att även om du fått behandling mot en av dessa så kan du få infektionen på nytt. Flera av de sexuellt överförda infektionerna ger inga symtom och det är bara genom att testa sig som man kan få ett tillförlitligt svar.