Vad krävs för att jag ska få PrEP?

Vad krävs för att jag ska få PrEP?

Vad krävs för att jag ska få PrEP utskrivet?

Svar

För dig som inte känner till betyder PrEP Pre Expositions Profylax och är ett läkemedel (Truvada) som tas för att förebygga hivöverföring.

Venhälsan, som är >Sveriges största mottagning för män som har sex med män (MSM) skriver på si hemsida:

"PrEP rekommenderas i första hand till den som har en mycket hög risk att komma i kontakt med hiv genom att inte använda kondom vid sex med personer med obehandlad hiv. Hiv överförs inte från en partner med välkontrollerad infektion.

Du bör även överväga PrEP om du:

  • ofta har sex utan kondom med tillfälliga partners.
  • inte känner till om din partner har hiv eller ej men vet att din partner har ökad risk för hiv (ex. injicerar droger, har flera olika sexpartner etc.)
  • de senaste åren har haft andra sexuellt överförbara sjukdomar, speciell då syfilis eller anal klamydia/gonorré."

Kontakta en infektionsmottagning  din region för att boka tid. I Stockholm är det Venhälsan på Södersjukhuset som ansvarar för att skriva ut PrEP och de har f.n. en kö på ca. 200 personer. I övriga landet finns i princip ingen kö.