Mycoplasma genitalium

FAKTA OM MYCOPLASMA GENITALIUM

Fakta och information på denna hemsida är anpassad för och riktar sig till män som har sex med män (MSM).

Facts about Mycoplasma genitalium in other Languages

Here you can find facts and information in several different languages about Mycoplasma genitalium and how you can have safer sex and so protect yourself and your partner. To read in AlbanianArabicBosnian/Croatian/SerbEnglishFrenchRussianSomaliSpanishThai and Tigrinia. Download, print out and distribute to your friends!

Vad är Mycoplasma genitalium?

Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka en sexuellt överförbar infektion.

Mycoplasma genitalium i Sverige

Mycoplasa genitalium ingår inte i Smittskyddslagen och därför finns det ingen skyldighet att rapportera fall till myndigheterna.

Vad orsakar Mycoplasma genitalium och hur sprids den?

Den orsakande mikroorganismen, Mycoplasma genitalium, är en liten bakterie utan cellvägg. Bakterien sprids mellan människor vid samlag. Inkubationstiden är vanligen 10 till 14 dagar.

Symtom och komplikationer

Många som smittas med Mycoplasma genitalium märker inte att de har sjukdomen då infektionen ofta inte ger några symtom. Eventuella symtom yttrar sig främst med sveda/klåda när man kissar som beror på inflammation i urinröret. Symtom kan förväxlas med klamydia. I ovanliga fall kan denna infektion även ge komplikationer i form av bitestikelinflammation hos män.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom påvisande av bakteriens arvsmassa i urin.

Infektionen kan behandlas med antibiotika men den har mycket bättre förmåga än till exempel gonorré att utveckla resistensmutationer.

Ofta behövs ett speciellt antibiotikum för att få behandlingseffekt. Vanligen behandlas enbart patienter med symtom. Kontrollprov efter genomgången behandling är inte nödvändigt. Trots att infektionen inte ingår i Smittskyddslagen kan smittspårning bli aktuell.

Förebyggande åtgärder

Kondom ger ett relativt säkert skydd mot infektion med Mycoplasma genitalium och andra sexuellt överförbara infektioner, om kondomen är hel och används under hela samlaget. Det finns inget vaccin mot sjukdomen.

Texten uppdaterad 2020-10-13.